Advies

Diensten---Projecten---Advies.png

Laat u adviseren bij het nemen van beslissingen over uw ict. Onze adviseurs zijn ervaren specialisten die altijd een advies op maat geven.

Advies.pngOf u nu een grote multinational bent, of een lokale detailhandelaar, iedere organisatie heeft baat bij gedegen advies als het gaat om het nemen van beslissingen. Onze adviseurs zijn specialisten uit verschillende takken van de ict en experts binnen hun vakgebied. Zij kunnen helpen bij vrijwel ieder ict-vraagstuk en geven onafhankelijk advies over het vinden van een oplossing die aansluit bij uw eisen en wensen.

Onafhankelijk en eerlijk

Uw vraag staat gedurende het hele adviestraject centraal. We zijn onafhankelijk en dus in staat te kijken naar de beste oplossing voor uw specifieke situatie. Deze onafhankelijkheid biedt u daarnaast de keuzevrijheid richting te geven aan de mogelijke oplossing. Bijvoorbeeld wanneer u graag wilt overstappen naar Windows 8. Door ons brede netwerk van leveranciers hebben wij alle kennis voor uw situatie paraat. U hoort van ons wat de voordelen zijn van producten en diensten, maar ook eventuele nadelen komen aan bod. Zo zorgen we dat ons voorstel altijd goed aansluit op uw behoefte.

Flexibel

Tijdens het adviestraject zorgen we voor een open communicatielijn tussen de adviseur en uw organisatie. Ons advies zal dan ook nooit als een verrassing achteraf komen. U wordt tijdens het proces goed geïnformeerd en onze adviseur zoekt de discussie op over de mogelijke oplossingen. Zo kunt u altijd de focus van de adviseur tussentijds bijstellen. 

Samen

Onze adviseur begint goed voorbereid aan het traject. Vanaf het moment dat hij door de deur loopt is hij betrokken met uw situatie. Door een uitgebreide informatieanalyse en veelvuldig contact wordt hij tijdelijk onderdeel van uw organisatie. Hij is daardoor in staat om samen met u vanuit uw organisatie te denken. Samen komt u tot de beste oplossing.

Inhoud boven vorm

Al onze adviseurs hebben een goede technische achtergrond. Adviezen gaan over realistische, haalbare verbeteringen en worden gegeven door medewerkers met passie voor techniek. U krijgt advies van een expert die zelf al regelmatig betrokken is geweest bij implementaties en migraties van de ict-technieken waarover hij advies geeft. Vanuit die ervaring is hij in staat een helder beeld te schetsen van de voordelen en nadelen.

We onderscheiden een aantal soorten advies:

Servicemanagement-advies

Denkt u dat uw ict efficiënter kan? Maak dan een afspraak met Servicemanagement-advies. Wij zijn er voor tactisch advies op het gebied van servicemanagementprocessen, maar beschikken ook over technische expertise. Uiteraard kunnen wij helpen bij het meedenken over en formuleren van uw probleem. En wij zorgen voor een soepel verloop van uw samenwerking met andere externe partijen, zoals uw technische leveranciers. Servicemanagement-advies is een goede aanvulling op andere producten en diensten van OGD, zoals de Shared Servicedesk in combinatie met TOPdesk. Zo zijn alle facetten van uw ict-omgeving goed op elkaar afgesteld.

Technisch ontwerp (architectuur)

U heeft een goed beeld van wat u wilt met uw ict-voorzieningen. U heeft de functionele eisen en wensen in kaart gebracht en nu wilt u een gedegen technisch ontwerp. Onze specialisten vertalen uw eisen en wensen naar een technisch ontwerp gebaseerd op de nieuwste technologieën en concepten. We zijn onafhankelijk; u krijgt dus altijd een ontwerp vanuit de best passende invalshoek.

TCO-scan

Wat kost een wijziging in uw ict? Een overstap naar Windows 8 of Windows Server 2012, bijvoorbeeld. Wat moet u allemaal wel en wat niet meenemen? Onze total cost of ownership-scan (TCO-scan) geeft een goed beeld van de totale kosten van uw huidige en toekomstige ict.

Quickscan

Uw omgeving draait, maar een korte blik van een specialist kan geen kwaad. Tijdens een Quickscan kijkt een expert of uw ict-omgeving nog aansluit bij de wensen en behoeften van de organisatie. Het resultaat van de Quickscan is een heldere en overzichtelijke rapportage met concrete aanbevelingen en suggesties voor verbetering.

Audit

U wilt optimaal gebruik maken van uw bestaande ict-middelen? De Audit van OGD kijkt onder andere hoe u kunt besparen op uw ict. Het resultaat van een ict-audit is een volledige documentatie van alle hardware, software en netwerkcomponenten van uw organisatie. Deze documentatie dient als basis voor verdere inventarisatie en helpt u bij het nemen van beslissingen over uw ict-budget.

Second opinion

U heeft een advies of ontwerp opgesteld of ontvangen van een leverancier maar wilt graag dat een andere expert het voorstel nog eens kritisch bekijkt. Bijvoorbeeld om het voorstel te beoordelen op haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toepasbaarheid binnen uw organisatie. Door een second opinion van OGD weet u zeker of een bepaald voorstel u blij gaat maken.

Sparringpartner

U weet wat u wilt gaan bereiken en wilt er zeker van zijn dat u geen zaken over het hoofd heeft gezien. Daarnaast wilt u niet opnieuw het wiel uitvinden. OGD is de partner waarmee u vanuit onze achtergrond van kennisdeling eens kunt sparren om uw plannen vanuit een ander perspectief te bekijken en tot nieuwe inzichten te komen.

Calamiteitenplan opstellen

Wat doet u wanneer een belangrijke applicatie down gaat en (een deel van) uw organisatie plat komt te liggen? Hoe gaat u verder na een onverwachte gebeurtenis als een brand of een stroomstoring? Veel organisaties hebben hier wel ideeën over, maar missen een concreet plan om bij calamiteiten aan de slag te gaan. Samen met u stelt een van onze specialisten een calamiteitenplan op waarin wordt rekening gehouden met alle mogelijke risico’s en consequenties. U krijgt een helder plan met concrete stappen om te doorlopen bij een calamiteit. Het calamiteitenplan biedt zekerheid voor de voortgang van uw core business als er onverwachts iets gebeurt.

Serviceanalyse

We willen allemaal gewoon ons werk kunnen doen. Daarvoor is het belangrijk dat uw ict-afdeling goed is afgestemd op uw medewerkers en bedrijfsprocessen. Een OGD Serviceanalyse brengt het verschil tussen de verwachtingen van uw medewerkers en de geleverde ict-diensten in kaart. Zo weet u waar de knelpunten zitten.

Beveiligingsadvies

Informatiebeveiliging is voor velen een onbekend terrein. Omslachtige procedures, onduidelijke beleidsdocumenten, investeringen waar je niks van terug ziet, het maakt informatiebeveiliging niet altijd een geliefd onderwerp, terwijl dat helemaal niet nodig is. OGD helpt u graag om uw informatiebeveiliging op een praktische manier op orde te brengen. Door middel van een security audit kunnen wij aangeven waar de knelpunten zitten, welke risico’s daarbij horen en hoe deze opgelost kunnen worden. Daarbij kunnen we verschillende onderwerpen behandelen:

  • Onderzoeken in welke mate informatiebeveiliging leeft binnen uw organisatie.
  • Controle van de huidige beveiligingsmaatregelen.
  • Kwetsbaarhedenscan op de servers en het netwerk.
  • Kwetsbaarhedenscan op specifieke applicaties.
  • Controle van de fysieke beveiliging.

In een een-op-eengesprek vertellen wij u hier graag meer over.

Uw organisatie staat voor een belangrijke verandering die een grote impact heeft op uw organisatie. Voordat u een beslissing gaat nemen over de weg die u in wil slaan, wilt u van een expert weten welke mogelijkheden er zijn, wat de consequenties zijn en welke weg het best te bewandelen is. 

Na een eerste kennismaking, doorloopt u samen met één van onze adviseurs het onderstaande schema. Zo krijgt u een advies dat optimaal aansluit bij uw vraag en bij uw behoeften.

adviesproces.png

1. Persoonlijk gesprek

Een adviestraject met OGD start altijd met een persoonlijk gesprek tussen u, onze accountmanager en de adviseur. De adviseur inventariseert uw functionele wensen en behoeften en probeert een helder beeld van uw vraag te krijgen. Of het nu gaat om een efficiëntere ict-omgeving, een kostenbesparing of een snapshot van uw huidige situatie, de adviseur geeft u in het eerste gesprek al een duidelijk beeld van de loop van het adviestraject en een realistische tijdsinschatting.

2. Verzamelen van informatie

Na het gesprek start de adviseur met het verzamelen van informatie. Hiervoor doet hij zelf onderzoek, maar werkt hij ook samen met andere OGD’ers. Wanneer onze adviseur een deel van uw vraag niet uit eigen kennis kan halen, onderzoekt hij de mogelijke oplossingen voor dit deel samen met een specialist op dat gebied binnen OGD. 

De adviseur spreekt af met verschillende mensen binnen uw organisatie om informatie te verzamelen. Denkt u hierbij aan uw systeembeheerder, helpdeskmedewerkers, sleutelgebruikers en andere belangrijke mensen binnen uw organisatie. De adviseur krijgt zo een goed beeld van de technische specificaties van uw organisatie. Ook vormt hij zich een beeld van de wensen en behoeften die er binnen de verschillende takken van de organisatie bestaan. 

3. Matchen van vraag en oplossingen

De adviseur koppelt mogelijke oplossingen aan uw behoeften. Hij werkt deze oplossingen in concept uit en onderzoekt op basis van de verzamelde informatie welke voor- en nadelen aan de verschillende oplossingen zitten. 

4. Tussentijds afstemmen

Het eindadvies komt nooit zomaar uit de lucht vallen. Al gedurende het traject communiceert de adviseur continu met u en andere belanghebbenden over mogelijke oplossingen en de bijbehorende voor- en nadelen. U geeft dus tussentijds richting aan het adviestraject. De adviseur stelt kritische vragen en zoekt de discussie op om tot de best passende oplossing voor u te komen. Hierdoor komt het definitieve advies nooit als een verrassing. 

5. Advies uitbrengen

De adviseur heeft alle mogelijkheden onderzocht en heeft één of meerdere alternatieven voor uw organisatie uitgewerkt tot een helder advies. Hierin staat, naast de voor- en nadelen, ook een realistische kostenschatting voor de uitvoer van het advies. Op basis van dit advies kunt u iedere opdrachtnemer het verzoek tot uitvoer van het advies voorleggen.

6. Nabespreken

Onze accountmanager gaat samen met u en de adviseur nogmaals om de tafel om het eindresultaat goed door te nemen. U heeft de mogelijkheid de adviseur om uitleg te vragen en te bespreken welke stappen gezet moeten worden. Ook kijken we, als u dat wilt, welke rol OGD kan vervullen in de uitvoering van het voorstel.

7. Transparant betaalmodel

Gedurende het traject kunnen uw wensen en eisen veranderen. Dit is geen enkel probleem, maar soms betekent het wel dat het adviestraject langer duurt. Om ervoor te zorgen dat u weet waar u aan toe bent hanteren we bij OGD een transparant betaalmodel: prijs op basis van nacalculatie. Bij opdrachten op basis van nacalculatie geven we vooraf een kostenindicatie en een verwachte tijdsbesteding. Tussentijds houden we u op de hoogte van de vorderingen en bewaken we de kosten van het traject binnen de afgesproken kaders. Aan het eind van het traject worden de definitieve kosten berekend. U heeft de flexibiliteit om in te spelen op veranderende wensen en behoudt tegelijkertijd overzicht van de kosten.

contact

alle velden zijn verplicht