Onze referenties in het onderwijs

Amadeus.pngHet Amadeus Lyceum in Vleuten is een cultuurprofielschool, waar kunst en cultureel erfgoed in het algemeen een grote rol spelen in de onderlinge overdracht. Het Amadeus Lyceum ziet kunst en cultuur als het voertuig voor het leren. Leerlingen krijgen daarom ook onderwijs in dans, drama, beeldende vorming, audiovisuele vormgeving en muziek. De verhalende kracht van het Nederlands erfgoed, de waarden van de christelijke religie en van andere wereldreligies spelen zijn hierbij belangrijke elementen. 

Op het Amadeus Lyceum zitten leerlingen niet in gewone klaslokalen, maar in domeinen van ongeveer negentig leerlingen. Hier leren ze zelfstandig met een eigen laptop met begeleiding van vakdocenten. Lees hier verder wat het Amadeus Lyceum zo bijzonder maakt.

OGD en het Amadeus Lyceum

Persoonlijke laptops

Elke leerling van het Amadeus Lyceum beschikt over een laptop, geleased via OGD. OGD draagt zorg voor het beheer en onderhoud van 1300 lease-laptops, en de 50 werkplekken voor medewerkers die het Amadeus telt.

Draadloos netwerk

De groei van het aantal laptops in de school van 500 naar een kleine 1300 vroeg om een uitbreiding van het draadloze netwerk. Samen met partner Brite Wireless heeft OGD het draadloze netwerk bij het Amadeus Lyceum geoptimaliseerd zodat er voldoende capaciteit beschikbaar is voor de laptops en andere mobiele apparaten die gebruikt worden in de school. 

“Het Amadeus Lyceum is wat betreft ICT gebruik een zogenaamde voorhoede school. Al onze leerlingen werken met een laptop en dat vraagt veel van de kwaliteit van het draadloze netwerk. Als je groeit van 500 naar 1300 'digitale leerlingen' dan krijg je te maken met onverwachte uitdagingen.” — Felix Maseland, Coördinator bedrijfsvoering.

Shared servicedesk

OGD zorgt met de Shared Servicedesk voor ondersteuning van de docenten en medewerkers van het Amadeus Lyceum. Zij kunnen gedurende schooltijd vragen stellen of problemen melden. Voor het Amadeus Lyceum is continuïteit kritiek en is het van belang dat storingen snel worden opgelost. Zeker omdat de leerlingen afhankelijk zijn van de ict-infrastructuur voor het volgen van de lessen en het uitvoeren van hun schoolwerk.

“Mijn docenten hebben nu een plek waar ze met vragen terecht kunnen en direct geholpen worden. Zo zitten de leerlingen niet te wachten op een docent die zijn laptop niet in kan.”

Ict-beheer voor scholen

Het Amadeus Lyceum heeft gekozen om hun ict-omgeving te laten beheren door OGD. Elke dag is er iemand aanwezig in het gebouw om storingen te verhelpen indien die zich voordoen. In samenwerking met de Shared Servicedesk zorgen we er op deze manier voor dat de docenten van het Amadeus Lyceum ongestoord hun lessen kunnen geven. 

Naast de directe eerstelijns ondersteuning komt er wekelijks een vaste beheerder langs om de systemen op locatie te controleren en up-to-date te houden. Daarnaast wordt jaarlijks een veiligheidscheck uitgevoerd om te kijken naar de zwakke plekken in de ict-beveiliging van de school. Onderhoud aan de belangrijke systemen wordt gedaan buiten schooltijden om hinder te voorkomen en tijdens examens is er extra inzet om te zorgen dat alles soepel verloopt.

“Het is prettig om altijd iemand in huis te hebben die meteen kan bijspringen als docenten of leerlingen een vraag hebben of met een probleem zitten. Het onderhoud aan de systemen is natuurlijk ook van belang, ik ben blij dat ik er op kan rekenen dat OGD dit goed verzorgd.”

Meridiaan_College_kleiner.pngHet Meridiaan College is een katholieke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs in Amersfoort en omstreken. Het is een open katholieke school. Dat betekent dat iedereen – ongeacht zijn of haar achtergrond – welkom is. De school verzorgt onderwijs en begeleiding op een kwalitatief hoog niveau. Het Meridiaan College heeft in Amersfoort vier scholen: Het Nieuwe Eemland, ’t Hooghe Landt, Mavo Muurhuizen en Vakcollege Amersfoort. 

OGD en Meridiaan College

Office 365

Het Meridiaan College overweegt een volledige overstap te maken naar de e-mailfunctionaliteit van Microsoft Office 365. Alvorens deze stap te maken wilden zij eerst een pilottraject uitvoeren om de nieuwe mailfunctionaliteit goed kunt beoordelen. Voor deze pilot zijn eerst een beperkt aantal medewerkers overgezet naar Microsoft Office 365 en vervolgens zijn alle mailboxen van één locatie, Mavo Muurhuizen, overgezet.

“Wij wilden niet het risico lopen dat we in één keer overstappen op een nieuw systeem en dat vervolgens blijkt dat het niet bevalt of dat er problemen optreden. Een pilot met een tussenoplossing waarbij ons oude systeem parallel werkt aan het nieuwe office 365 was voor ons de beste oplossing.“ —  Benjamin Posthuma, IT-manager

Adviespartner

Als het gaat om belangrijke ict-beslissingen is er veel contact tussen OGD en het Meridiaan College. Door de expertise van OGD te koppelen aan de onderwijservaring van het Meridiaan College worden oplossingen ontwikkeld die de onderwijsactiviteiten ondersteunen en verbeteren. 

“Ik kan niet alleen alle ontwikkelingen in de ict bijhouden, daarvoor veranderen dingen te snel. Dat ik kan sparren met OGD over de manier waarop onze ict-omgeving kan worden verbeterd of vernieuwd is voor mij waardevol.”

Ict-beheer voor scholen

OGD verzorgt het beheer van de ict-omgeving van het Meridiaan College en waarborgt daarmee de continuïteit van de lesomgeving. Er is een team beheerders actief die de achterliggende systemen continu monitoren. Ook komt er wekelijks een vaste beheerder langs om de systemen op locatie te controleren en wordt er een jaarlijkse veiligheidscheck uitgevoerd door OGD. Dit alles om te zorgen dat docenten en leerlingen ongestoord kunnen werken. Onderhoud wordt gedaan buiten schooltijden om hinder te voorkomen en tijdens examens is er extra inzet om te zorgen dat alles soepel verloopt. 

“Het is prettig om te weten dat onze systemen constant in de gaten worden gehouden en dat als er iets gebeurt dat het ook snel wordt opgelost.”

Back-up

Om ervoor te zorgen dat geen belangrijke data van en voor leerlingen verloren kan gaan, heeft het Meridiaan College ervoor gekozen om een back-up te laten inrichten door OGD. Hiervoor is gekozen voor een oplossing van Veeam. 

“Het mag simpelweg niet gebeuren dat onderwijsgegevens verloren gaan, daarom hebben we OGD een back-up laten opzetten. Ik heb er vertrouwen in dat het nu goed zit.”

Guido_de_Bres_Logo_jubileum_DEF.pngGuido de Brès is een gereformeerde school voor kinderen van ouders die bewust kiezen voor gereformeerd onderwijs dat aansluit bij de opvoeding thuis en in de kerk. Het is een brede scholengemeenschap met ongeveer 2000 leerlingen en 200 medewerkers. Guido de Brès hecht veel waarde aan goede contacten en samenwerking met de ouders en de gereformeerde kerken. De school wil op een opgewekt gereformeerde manier gericht zijn op de ontwikkeling van de leerlingen en de medewerkers. Ze streven naar een school die voor allen een veilige, krachtige en uitdagende omgeving biedt.

Guido de Brès wil zo goed mogelijk recht doen aan de verschillende gaven die leerlingen gekregen hebben en de leerlingen gedurende hun loopbaan op school al meer verantwoordelijkheid geven voor hun leerproces. Belangrijk zijn ook sociale vaardigheden als samenwerken.

Binnen de school is een volledig werkend wifi-netwerk en werken de leerlingen met laptops en tablets met Windows 8. Er is een speciaal ict-expertiseteam dat samen met de docenten kijkt naar de verrijking van de lessen met deze ict-middelen. Daarnaast biedt dit team ook ondersteuning aan leerlingen en docenten met vragen.

OGD en Guido de Brès

Office365

OGD heeft advies gegeven op het gebied van Office365. Dit heeft geleid tot succesvolle implementatie van Office365 en had betrekking op ruim 2000 accounts. De leerlingen werken op eigen laptops en tablets met deze Office 365 accounts. Office365 biedt Guido de Brès een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van een traditionele oplossing met Microsoft Exchange geïnstalleerd op eigen servers.

Project ondersteuning

De ict-infrastructuur van het Guido de Brès is vernieuwd door OGD. Hierbij is gebruik gemaakt van VMware vSphere voor de virtualisatie. Er is een nieuw SAN ingericht en een aantal servers vervangen, waaronder de back-up server. 

Windows 8

Begin 2013 hebben OGD en Guido de Brès een pilot gedaan met Windows 8. Vanuit het Ignite programma van Microsoft werden licenties beschikbaar gesteld en kreeg Guido de Brès een Lenovo Thinkpad tablet met Windows 8. Henk Links, Hoofd ICT, gaf direct aan dit te willen testen in de omgeving van de school om te zien hoe Windows 8 functioneert in het werkelijk gebruik door docenten (en leerlingen). Microsoft heeft een interview met Henk links en ict-coördinator Iede Renkema op video opgenomen. Kijk het interview hier terug. Guido de Brès heeft intussen besloten om binnen de school verder te gaan met Windows 8.

Ondersteuning van het ict-beheer

Eind 2013 is de ondersteuning van het beheerteam van Guido de Brès gestart met een beheerder van OGD. Deze beheerder van OGD zorgt voor ondersteuning van de eigen beheerder en gaat zorgen voor het onderhoud van de netwerk en serveromgeving van de school. Daarnaast geeft deze beheerder gevraagd en ongevraagd advies over de inrichting van de ict-omgeving.

“Ik vind OGD een fijne partner om mee samen te werken. Ze brengen extra kennis en ervaring in onze organisatie. Ik verwacht ook van OGD dat ze me regelmatig voorzien van gevraagd en ongevraagd advies en dat ze me vertellen in hoeverre mijn omgeving voldoet aan bepaalde standaarden.” — Henk Links, Hoofd ict

roncalli.pngRoncalli scholengemeenschap is een school voor atheneum, havo en vmbo-t (mavo) met ongeveer 1200 leerlingen. De school biedt de leerlingen meer dan het behalen van een diploma alleen en hanteert daarbij een vooruitstrevende onderwijsaanpak. In een fijne sfeer proberen docenten tegemoet te komen aan verschillen tussen de leerlingen. Extra aandacht gaat uit naar de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind.

Voor de bijzondere werkwijze, waarbij leerlingen gedurende hun schooltijd in hogere leerjaren (binnen grenzen) steeds meer hun eigen studietempo mogen bepalen, zijn ondersteunende middelen van groot belang. Een goed functionerend leerlingennetwerk is essentieel.

OGD & Roncalli Scholengemeenschap

Ict-beheer voor scholen

Sinds 2009 maakt de Roncalli Scholengemeenschap gebruik van ict-beheer voor scholen. Twee dagen per maand komt er een vaste beheerder van OGD langs om de serveromgeving up-to-date te houden en de beheerder van Roncalli te ondersteunen met extra kennis. Wanneer nieuwe hardware of software wordt ingevoerd levert OGD extra ondersteuning aan de systeembeheerder van de school.

OGD levert maatwerk voor Roncalli. Ieder jaar geeft OGD een advies voor de vernieuwing en het onderhoud van het systeembeheer. In geval van afwezigheid van de systeembeheerder kan de school de telefonische helpdesk van OGD inschakelen. De ervaring met de hulp op afstand is bijzonder goed. Het gebruik van de online back-up dienst geeft de school in geval van een calamiteit extra zekerheid.

"OGD, een bedrijf dat staat voor wat het zegt: analyseert ict-problemen en lost deze effectief op." — Ludo Heesters, Rector

regiocollege.pngOp het Regio College worden zo’n honderdtwintig verschillende mbo-opleidingen gegeven in Zaandam, Purmerend, Heerhugowaard en Edam. Met ongeveer vijfhonderd medewerkers leiden ze zo’n zesduizend leerlingen op voor de meest uiteenlopende beroepen. Van monteur in een garage tot apothekersassistent en van ict’er tot kapper. Eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken aan vakopleidingen.

Voor veel van die opleidingen geldt dat leerlingen een computer nodig hebben. Het Regio College heeft ongeveer 1650 desktops en ongeveer vijftig laptops voor de leerlingen en de staf.

Regio College & OGD

Na een aanbestedingstraject eind 2010 heeft het Regio College OGD geselecteerd als partij voor de outsourcing van de ict-omgeving. Een doel van het Regio College was om de ict-infrastructuur dezelfde status te geven als een nutsvoorziening, waarbij alleen betaald wordt voor daadwerkelijk gebruik. OGD is begonnen met de overname van het beheer van de bestaande omgeving. Vervolgens is gezorgd voor het projectmatig opbouwen van een nieuwe de ict-omgeving vanuit een extern datacentrum op basis van o.a. Microsoft Windows en Citrix. Inmiddels zorgt OGD voor het beheer van de nieuwe omgeving van het Regio College. 

Nieuwe omgeving

In januari 2012 zijn de laatste onderdelen van het Regio College gemigreerd naar de nieuwe omgeving. Alle werkplekken van het regio College worden nu vanuit het datacentrum aangeboden. Applicaties worden gestart vanuit de digitale leer- en werkomgeving. Ook alle documenten zijn in deze omgeving samengebracht door middel van Microsoft SharePoint. En alle overige belangrijke diensten aan leerlingen, zoals roosters, zijn hierin opgenomen. Het Regio College heeft zo één locatie waar alle belangrijke diensten voor de leerlingen worden aangeboden.

Specials

Naast de standaard werkplekken zijn er ook diverse specials binnen het netwerk van het Regio College. Zo zijn er voor de eigen ict-opleiding van het Regio College speciale werkplekken op basis van VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Binnen deze VDI-omgeving hebben de leerlingen en docenten de vrijheid om zelf beheerdershandelingen uit te voeren. 

Beheer, servicedesk en stagiaires

De ict-omgeving wordt vanuit het hoofdkantoor van OGD in Delft beheerd. Hier worden de servers, werkplekken en het netwerk in de gaten gehouden. De medewerkers van het Regio College kunnen bellen met een servicedesk in Delft die ook direct problemen kunnen oplossen. Het werkplekbeheer op locatie wordt verzorgt in samenwerking tussen het Regio College en OGD. OGD zorgt hierbij voor de coördinatie en de uitvoering wordt gedaan door stagiaires van de ict-opleiding van het Regio College. Hiermee draagt OGD actief bij aan het onderwijsproces bij het Regio College en wordt bespaard op de kosten van het werkplekbeheer.

"Zonder twijfel is de belangrijkste verandering die in het afgelopen jaar is gerealiseerd dat we nu echt het nieuwe werken toepassen. Je logt thuis in op de DLWO (Digitale Leer- en Werkomgeving) en krijgt je eigen werkplek te zien. Hier op je desktop, thuis op je laptop en onderweg op je iPad heb je altijd toegang tot je bestanden." — Sonja van der Hijden, Hoofd Facilitair Bedrijf

Aob.png
Met ruim 82.000 leden is de AOb de grootste onderwijsvakbond van Nederland. De AOb onderhandelt over de cao van iedereen die in het onderwijs werkzaam is en doet dat in de politiek maar ook bij de werkgever. Daarnaast verleent de bond diensten zoals juridische bijstand aan leden en verzorgt scholingen voor leden en niet leden. 

Algemene Onderwijsbond & OGD

Sinds een aantal jaren ondersteunt OGD de helpdesk en het serverbeheer op basis van detachering. In een complexe organisatiestructuur ondersteunen we 120 pc’s op het hoofdkantoor en 28 thin clients verspreid over de 4 rayonkantoren. 

Ondersteuning van het ict-beheer

Sinds 2012 ondersteund OGD op structurele basis de AOB met het ict-beheer. Wekelijks komt een vaste beheerder om ondersteuning te leveren bij het server- en netwerkbeheer en jaarlijkst wordt een check gedaan op de beveiliging en de kwaliteit van de ict-omgeving. 

Vernieuwing van de ict-omgeving

De afgelopen jaren is samen gewerkt aan vernieuwing van de ict-omgeving. Door communicatie op professioneel niveau is toegevoegde waarde geleverd op meerdere vlakken van de ict. Daarbij zijn diensten geleverd variërend van hardware-onderdelen tot advisering over uitwijkmogelijkheden. OGD voorziet de AOB van specialistische ict-kennis waar dit nodig is.

"OGD denkt mee over oplossingen en verplaatst zich daarbij goed in onze situatie" — Frank van Toor, Coördinator Algemene Zaken

ROC_Eindhoven.pngSumma College (voorheen ROC Eindhoven) heeft de maatschappelijke opdracht om studenten op te leiden en te kwalificeren. De organisatie bestaat uit 20 scholen waarvan 17 voor middelbaar beroepsonderwijs, een school voor volwasseneneducatie en een voor voortgezet onderwijs. De organisatie heeft 1600 personeelsleden en biedt onderwijs aan ruim 18.000 studenten aan.

Summa College & OGD

OGD detacheert sinds 2003 medewerkers op allerlei ict-gebieden. Voorbeelden van functies die wij hebben ingevuld zijn helpdesk en systeembeheer ondersteuning, netwerkspecialismen maar ook softwareontwikkelaars. Zo is er een poule van 5 medewerkers ingezet voor het project pc-migratie. Hierbij was één persoon de meewerkend voorman en daarmee het aanspreekpunt voor beide partijen. Hij nam de planning van de inzet van het team op zich. Op die manier kon een continue bezetting worden gegarandeerd en is bij uitval was er altijd direct iemand beschikbaar om in te vallen. Bovendien zorgde hij voor een succesvolle migratie door coördinerende werkzaamheden.

Een ander voorbeeld is de SCCM-workshop die OGD verzorgde. Deze werd gegeven door een netwerkspecialist aan systeembeheerders. Door deze ondersteuning is veel meerwaarde geleverd en daarmee ook een bijdrage aan het slagen van de diverse projecten.

"Er is deskundig personeel aanwezig dat verder kijkt dan de 'eerste stap'. De jarenlange relatie geeft aan dat wij OGD zien als een betrouwbare en meedenkende organisatie." — René Jansen, Directeur Dienst I&A

Saxion.pngMet vestigingen in Enschede, Deventer en Apeldoorn en 24.500 studenten en 2.400 medewerkers is Saxion een van de grootste hogescholen van Nederland. Saxion biedt een zeer uitgebreid assortiment opleidingen en een groot aantal bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, nationaal en internationaal.

Saxion biedt een breed scala aan opleidingen met diverse varianten aan. Het onderwijs kan als hoogwaardig, innovatief en ondernemend gekarakteriseerd worden. Studenten studeren individueel in een 'persoonlijke leerweg'. Samenwerkingsverbanden met bedrijven, instellingen en overheden resulteren in onderwijs dat nauw aansluit op de beroepspraktijk. Daarnaast wordt er momenteel een breed programma voor toegepast onderzoek ontwikkeld.

Saxion Hogescholen & OGD

Saxion maakt al een aantal jaren gebruik van de diensten van OGD. Sinds eind vorig jaar (2010) is er een Notebookproject gekomen waarin de baliediensten binnen Saxion uitgebreid moest worden. Door de no-nonsense houding en het snelle schakelen van OGD van de afgelopen jaren, mochten we met ons parttimeconcept dit project ondersteunen. Dit doen we naar alle tevredenheid van Saxion.

"Bij OGD proberen ze snel de juiste mensen te leveren en in de meeste gevallen lukt dat ook. Het is een prettige organisatie om mee te werken, de contacten met de accountmanagers verlopen in een goede, informele sfeer en ook de mensen die ze leveren passen bij ons. Kortom, er is sprake van een goede match." — Elsbeth Stiekema, Manager InformatiseringsCentrum

Logo_Het_Noordik_150_150.jpgChristelijke Scholengemeenschap Het Noordik is een christelijke scholengemeenschap voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium met vestigingen in Almelo, Vriezenveen en Vroomshoop met een kleine drieduizend leerlingen en 340 medewerkers.

CSG Het Noordik biedt een grote diversiteit aan opleidingen, waarbij leerlingen de mogelijkheid krijgen om hun talenten optimaal te ontplooien en hun kennis  uit te breiden door onderwijs van hoge kwaliteit, in een uitdagende, inspirerende en veilige omgeving. Het Noordik heeft veel aandacht voor kunst, cultuur en sport en ondersteunt elk leerproces, daar waar nodig. CSG Het Noordik is bovendien een Topsport Talentschool waardoor leerlingen de kans krijgen hun topsportcarrière te combineren met het behalen van een diploma. Het Noordik weet talent op de juiste waarde te schatten en kan daardoor passende begeleiding bieden aan talenten, maar ook aan leerlingen in uitzonderlijke situaties.

CSG Het Noordik & OGD

De samenwerking tussen CSG Het Noordik en OGD verloopt van beide kanten al sinds 2009 naar volle tevredenheid. Naast het leveren van capaciteit en flexibiliteit op het gebied van werkplekondersteuning, heeft OGD het beheer van de op .Net gebaseerde modules op de website in handen genomen. Op deze manier kunnen de modules flexibeler ingezet worden en beter worden gekoppeld met externe bronnen, zoals sociale media.

OGD bleek in staat deze klus voor een scherp tarief en binnen de vooraf gestelde periode te vervullen door de inzet van een OGD’er. Hij heeft in samenwerking met Arno Doornbos, hoofd ICT bij CSG Het Noordik, de fijne kneepjes van .Net geleerd en is daarmee aan de slag gegaan. Het resultaat is dat de website naar volle tevredenheid van Het Noordik draait en dat de modules goed aansluiten op een gebruikerservaring van deze tijd. Kortom: de klant is blij met OGD en OGD is blij met de klant.

"Bij OGD weten ze de juiste mensen op de juiste klussen in te zetten. Er was een goede match met de medewerker waardoor de samenwerking soepel is verlopen. Het informele contact en de flexibiliteit hebben bijgedragen aan deze prettige samenwerking" — Arno Doornbos, Hoofd ICT

contact

alle velden zijn verplicht