Onze referenties in de zorg

NIN.PNGHet “Nederlands Herseninstituut” (NIN) voert fundamenteel neurowetenschappelijk onderzoek uit met een focus op de hersenen en het visuele systeem. Het onderzoek richt zich voornamelijk op ontwikkeling, vormbaarheid en veroudering en is vaak gekoppeld aan klinische onderzoeksvragen. Er zijn twintig onderzoeksgroepen actief bij het NIN en er werken ongeveer 300 mensen bij het instituut.

OGD en het Nederlands Herseninstituut

Het NIN heeft twee migraties in eigen beheer uitgevoerd met OGD als adviserende partij. Een technisch specialist heeft hen geadviseerd tijdens de projecten om te helpen de migraties tot een goed einde te brengen.

Novell naar Microsoft migratie

Het NIN koos er voor om het rechten systeem van Novell eDirectory over te zetten naar Microsoft Active Directory, omdat een aantal applicaties waarvan zij gebruik wilden maken niet functioneerden in combinatie met Novell eDirectory. Een technisch specialist van OGD adviseerde het NIN op het gebied van best practices en ondersteunde de migratie zodat deze probleemloos verliep.

POP naar Exchange-migratie

Door de ruim 300 mailboxen van het NIN te migreren van een Linux POP-server naar een Microsoft Exchange server 2013 maakte het instituut een stap in de toekomst. Werknemers kunnen door deze overstap nu ook extern hun mailboxen benaderen en gebruik maken van de agenda faciliteit in Microsoft Exchange. Dit project werd in samenwerking met dezelfde specialist van OGD uitgevoerd als de Active Directory migratie. Gedurende de migratie werkten beide mail-systemen parallel aan elkaar zodat de medewerkers van het NIN geen hinder ondervonden van de migratie en elkaar ongestoord konden mailen.

De kennis en ervaring van de consultant van OGD hebben ons geholpen deze projecten goed te laten verlopen. Ik heb de samenwerking met Dave als heel prettig ervaren. Onze medewerkers en wetenschappers hebben niks gemerkt van de mailmigratie en kunnen nu ook van buitenaf hun e-mail benaderen — Adriaan Klop, ICT-manager

KNCV_Tuberculosefonds.png
Het KNCV Tuberculosefonds is, nationaal en internationaal, een kenniscentrum voor tbc-bestrijding en heeft zich ontwikkeld tot een medische ontwikkelingsorganisatie. De organisatie zet zich in voor het terugdringen van tuberculose in de wereld. Het KNCV doet dat door beleidsontwikkeling, kennisoverdracht, tbc-bestrijdingsprogramma management, advisering, trainingen, en door epidemiologisch en operationeel onderzoek.

Het KNCV wil graag zo veel mogelijk ontzorgd worden op het gebied van ict-ondersteuning. Naast technische ondersteuning voor de servers en werkplekondersteuning voor eindgebruikers heeft KNCV Tuberculosefonds behoefte aan regelmatig gevraagd en ongevraagd ict-advies.

KNCV Tuberculosefonds & OGD

OGD verzorgt het dagelijks beheer voor KNCV Tuberculosefonds en levert gebruikersondersteuning op locatie. Wekelijks komt een beheerder langs om de reguliere onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en 24x7 worden de systemen op afstand in de gaten gehouden. De helpdesk wordt bemand door twee parttime medewerkers onder aansturing van een servicemanager. De servicemanager zorgt voor de planning en coördinatie, de verbetering van processen, de bewaking van de kwaliteit van de helpdesk en het systeembeheer. Hij is daarnaast het ict-aanspreekpunt voor KNCV Tuberculosefonds.

In de periode van juni 2010 tot april 2011 heeft OGD een nieuwe server- en werkplekomgeving ingericht. Er is gebruik gemaakt van Microsoft Hyper-V, Windows 7, Office 2007 en App-V. Daarnaast heeft OGD, ten behoeve van een soepele overgang naar Office 2007, cursussen verzorgd voor de medewerkers. In samenwerking met het KNCV Tuberculosefonds is gekeken naar welke infrastructuur het beste aansluit bij de wensen en het budget van het KNCV Tuberculosefonds. Samen is bijvoorbeeld besloten een deel van de oude hardware opnieuw in te zetten en is de keuze gemaakt om Windows 7 te implementeren. Hierdoor kan het KNCV Tuberculosefonds efficiënter werken in de strijd tegen tuberculose.

De medewerkers van OGD waren zeer betrokken. Zij begrepen dat wij afhankelijk zijn van donateurs en subsidies en het ons dus niet kunnen veroorloven om continu voorop te lopen. Ik ben erg tevreden over de manier waarop OGD meedacht en de flexibiliteit die ze hanteren. OGD weet goed de technische kant van een project te vertalen richting het management waardoor wij weloverwogen beslissingen konden nemen. Zij adviseerden ons Windows 7 toen het nog maar net op de markt was. En dankzij hun advies en uitvoering beschikken we nu over een stabiele omgeving waar we nog jaren mee vooruit kunnen. — Marianne Havermans, Hoofd Facility Management & ICT

CIZ.pngHet CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op AWBZ-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Deze criteria zijn een vertaling van de richtlijnen van het ministerie van VWS. Het CIZ bestaat sinds 2005. De organisatie heeft 1900 medewerkers en heeft vestigingen door het hele land.

CIZ & OGD

OGD zorgt bij het CIZ voor de bezetting van de eerstelijns servicedesk op locatie van het CIZ. Deze zorgt voor ict-ondersteuning en ondersteuning van een belangrijke bedrijfsspecifieke applicatie (GINO). Dit is de primaire applicatie waarmee het CIZ haar klanten indiceert. De servicedesk zorgt voor het registreren, doorzetten, oplossen en monitoren van de meldingen in TOPdesk. De ondersteuning betreft niet alleen alle medewerkers van het CIZ maar ook alle cliënten van het CIZ, waaronder verpleegkundigen, huisartsen en specialisten. Zij bellen met ict-vragen en specifieke vragen over de applicatie GINO.

Een servicemanager van OGD heeft tijdens het ingangstraject de kwaliteit bewaakt, verbeteringen voorgesteld, en advies gegeven op basis van best practices. De servicedesk medewerkers zijn verantwoordelijk voor het op een juiste manier afhandelen en documenteren van alle meldingen. Hierdoor is kennisoverdracht geborgd en worden nieuwe medewerkers makkelijk ingewerkt.

Meer kwaliteit met minder mensen

Door het focussen op het zo snel en goed mogelijk te woord staan van bellers is het percentage telefoontjes dat binnen 30 seconden beantwoord wordt toegenomen van 65% naar 95%. Ter ondersteuning van deze wijziging is er een dashboard ingericht dat laat zien hoeveel medewerkers beschikbaar zijn, of er klanten in de wacht staan en hoeveel gesprekken zijn opgehangen. Dankzij deze maatregelen is de totale capaciteit die ingezet wordt op de servicedesk zelfs afgenomen, terwijl de prestaties zijn verbeterd.

De samenwerking tussen de OGD medewerkers, vaak studenten, en de eigen medewerkers van het CIZ is erg goed. Dit wordt mede mogelijk gemaakt doordat de medewerkers elkaar actief opzoeken voor het uitwisselen van ervaring en kennis. OGD spoort zijn medewerkers aan om deel uit te maken van de organisatie, CIZ ervaart OGD hierdoor als partner die een positieve bijdrage levert aan de verbetering van de service.

De komst van de servicedesk zorgde voor een ‘revolutie’ binnen CIZ. We spelen nu namelijk adequater in op veranderingen, nemen telefoontjes sneller op en helpen cliënten beter. — Juliska Nobel, Manager servicedesk ICT

contact

alle velden zijn verplicht