Nederlandse ict-markt blijft in 2013 nuchter en niet hypegevoelig


De Nederlandse ict-markt is nuchter en loopt dit jaar niet blind achter de ict-hypes aan. Dat blijkt uit de resultaten van het exploratieve onderzoek “Samen slimmer in 2013” dat wij onlangs uitvoerden onder klanten en contactpersonen. De resultaten van het onderzoek werden op 4 februari voor het eerst gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de Delftste ICT-kring.

De voorspelling: hypes als “big data” en “appification”

Opvallend is dat de Nederlandse ict-markt nog niet mee lijkt te gaan met de voorspelling van bijvoorbeeld Gartner. Veelal wordt verwacht dat thema’s als “big data”, “social media” en “appification” in 2013 belangrijk zullen zijn. Uit ons onderzoek blijkt dat de focus echter nog ligt op ontwikkelingen die al langer spelen.

De Nederlandse ict-markt blijft over het algemeen behoudend

Uit de drie belangrijkste bevindingen maken wij juist op dat de Nederlandse ict-manager over het algemeen behoudend denkt over 2013:

1. De economie heeft een remmende invloed

Nederland is traditioneel een land dat technologisch voorlop loopt. Dat is tegenwoordig niet anders, maar we zijn wel terughoudender door het economische klimaat. Het losweken van geld, kennis en capaciteit blijkt lastiger. ICT-managers nemen momenteel daarom niet snel de beslissing voor radicale veranderingen. Onder vernieuwing moet nu meer dan ooit een solide business case en een weloverwogen beslissing zitten.

2. Byod, cloud en security grote thema’s voor 2013

Niet “big data” of “appification”, maar “bring your own device”, “cloud” en “security” werden door de meeste deelnemers aan het onderzoek genoemd als belangrijk voor 2013. Opvallend is dat deze thema’s al een aantal jaar spelen. De deelnemers aan ons onderzoek gaven aan dat ook op dit gebied nog genoeg ontwikkeling en vernieuwing plaats vindt.

3. Maar niet iedereen doet het rustig aan

De reacties op het onderzoek waren echter niet eenduidig. Hoewel de grote meerderheid van de Nederlandse ict-markt het dus rustig aan doet, zijn er nog altijd enthousiastelingen die zich in 2013 juist op de nieuwste technologieën gaan storten. Dit zijn met name organisaties die gericht zoeken naar innovatieve concepten om juist nu (anticyclisch) onderscheidend te kunnen zijn.

Gestaag bouwen op een gezonde basis

Wellicht is bij grote kennisinstituten als Gartner de wens de vader van de gedachte. Ook dit jaar voorspellen zij radicale vernieuwing en ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgen. Ons onderzoek bevestigt nog maar eens de nuchtere Hollandse houding: de Nederlandse ict-markt loopt dit jaar niet achter elke hype aan maar kiest ervoor gestaag verder te bouwen op de gezonde basis die er ligt.

Deze resultaten volgen uit het onderzoek “Samen slimmer in 2013” uitgevoerd door OGD ict-diensten. Het onderzoek werd door zestig van onze contactpersonen ingevuld. In de vragen werd gevraagd naar de verwachte impact van negen thema’s op de organisatie van de deelnemers. De antwoorden werden gegeven met een ‘slider’ op een schaal van nul tot honderd.