Ict in het onderwijs? Het Sint-Janslyceum is er klaar voor!

De afgelopen paar maanden is er door het Sint-Janslyceum en OGD hard gewerkt aan een nieuwe ict-infrastructuur. Omdat het lyceum het “verleden” niet wilde meenemen in de nieuwe omgeving werd besloten om de infrastructuur in zijn geheel opnieuw op te bouwen.

OGD’er Daniel Kroese: “Het Sint-Janslyceum heeft een compleet nieuwe infrastructuur met een Hyper-V 2012 inrichting met Cluster Shared Volumes. De werkstations, applicaties en inrichting zijn gerealiseerd met System Center Configuration Manager 2012. Voor het veiligstellen van data is gebruik gemaakt van Veeam Backup & Replication in combinatie met data deduplication van Windows Server 2012 wat zorgt voor sterk gecomprimeerde back-updata”.

In de zomervakantie is uiteindelijk het meeste werk verzet.

Daniel: “Deze periode was het meest geschikt omdat leerlingen dan vrij zijn en veel docenten genieten van hun vakantie. Zo konden we rustig doorwerken en hoefden we niemand tot last te zijn.”

Afgelopen week namen de eerste medewerkers de nieuwe omgeving in gebruik. Het lyceum is blij met de nieuwe stabiele infrastructuur en terwijl docenten wennen aan de nieuwe kantoorsoftware, denkt het facilitair bedrijf van de school na over de toekomst. In hun nieuwsbrief stellen ze: “Welke kant het ook opgaat, het netwerk van het Sint-Janslyceum is er klaar voor.” Goed om te horen en Sint-Janslyceum: succes!