Meridiaan College

“Het is prettig om te weten dat onze systemen constant in de gaten worden gehouden en dat als er iets gebeurt dat het ook snel wordt opgelost”

Het Meridiaan College is een katholieke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs in Amersfoort en omstreken. Het is een open katholieke school. Dat betekent dat iedereen – ongeacht zijn of haar achtergrond – welkom is. De school verzorgt onderwijs en begeleiding op een kwalitatief hoog niveau. Het Meridiaan College heeft in Amersfoort vier scholen: Het Nieuwe Eemland, ’t Hooghe Landt, Mavo Muurhuizen en Vakcollege Amersfoort.

OGD & Meridiaan College

Meridiaan_College_kleiner

Office 365

Het Meridiaan College overweegt een volledige overstap te maken naar de e-mailfunctionaliteit van Microsoft Office 365. Alvorens deze stap te maken wilden zij eerst een pilottraject uitvoeren om de nieuwe mailfunctionaliteit goed kunt beoordelen. Voor deze pilot zijn eerst een beperkt aantal medewerkers overgezet naar Microsoft Office 365 en vervolgens zijn alle mailboxen van één locatie, Mavo Muurhuizen, overgezet.

“Wij wilden niet het risico lopen dat we in één keer overstappen op een nieuw systeem en dat vervolgens blijkt dat het niet bevalt of dat er problemen optreden. Een pilot met een tussenoplossing waarbij ons oude systeem parallel werkt aan het nieuwe office 365 was voor ons de beste oplossing.“ — Benjamin Posthuma, IT-manager

Adviespartner

Als het gaat om belangrijke ict-beslissingen is er veel contact tussen OGD en het Meridiaan College. Door de expertise van OGD te koppelen aan de onderwijservaring van het Meridiaan College worden oplossingen ontwikkeld die de onderwijsactiviteiten ondersteunen en verbeteren.

“Ik kan niet alleen alle ontwikkelingen in de ict bijhouden, daarvoor veranderen dingen te snel. Dat ik kan sparren met OGD over de manier waarop onze ict-omgeving kan worden verbeterd of vernieuwd is voor mij waardevol.”

Ict-beheer voor scholen

OGD verzorgt het beheer van de ict-omgeving van het Meridiaan College en waarborgt daarmee de continuïteit van de lesomgeving. Er is een team beheerders actief die de achterliggende systemen continu monitoren. Ook komt er wekelijks een vaste beheerder langs om de systemen op locatie te controleren en wordt er een jaarlijkse veiligheidscheck uitgevoerd door OGD. Dit alles om te zorgen dat docenten en leerlingen ongestoord kunnen werken. Onderhoud wordt gedaan buiten schooltijden om hinder te voorkomen en tijdens examens is er extra inzet om te zorgen dat alles soepel verloopt.

“Het is prettig om te weten dat onze systemen constant in de gaten worden gehouden en dat als er iets gebeurt dat het ook snel wordt opgelost.”

Back-up

Om ervoor te zorgen dat geen belangrijke data van en voor leerlingen verloren kan gaan, heeft het Meridiaan College ervoor gekozen om een back-up te laten inrichten door OGD. Hiervoor is gekozen voor een oplossing van Veeam.

“Het mag simpelweg niet gebeuren dat onderwijsgegevens verloren gaan, daarom hebben we OGD een back-up laten opzetten. Ik heb er vertrouwen in dat het nu goed zit.”