Cloud connect

Maak je netwerk klaar voor de toekomst. 

Met de afhankelijkheid van het internet en diensten via het internet is je netwerk een van de belangrijkste infrastructuren van je organisatie. Wij zorgen dat je netwerk klaar is voor de grotere belasting van de toekomst. Daarnaast richten we voor onze klanten wifi-netwerken in die klaar zijn voor trends als Bring Your Own Device.

Van ontwerpen tot beheren

Niet alleen bij het ontwerpen van een netwerk staan beschikbaarheid, schaalbaarheid, flexibiliteit en veiligheid centraal, maar ook bij het beheer ervan. In een plaatsonafhankelijk netwerk moet ook het beheer plaatsonafhankelijk zijn, en om schaalbaar te zijn moet de tooling en monitoring van het beheer sterk gecentraliseerd zijn.

OGD voert beheer uit vanuit een centrale, beveiligde beheeromgeving die onafhankelijk is van uw eigen netwerk, en alleen gekoppeld wordt via VPN-verbindingen. Hiermee kunnen onze beheerders snel en flexibel werken.

Aanpassingen in het netwerk moeten makkelijk zijn, en daardoor snel en zonder verstoring uitgevoerd kunnen worden. Dit realiseren we door zoveel mogelijk in te zetten op het automatiseren van wijzigingen (infrastructure as Code). Hiermee kunnen we ook op grote schaal veranderingen doorvoeren op een gecontroleerde en consequente wijze en kunnen we het netwerk configureren op basis van zogenaamde desired state configuratie.

Altijd blijven ontwikkelen

Voor veel voorkomende standaardaanvragen ontwikkelen we Selfservice methoden, zodat de gebruikers van het netwerk zoveel mogelijk zelf kunnen regelen zonder afhankelijk te zijn van tweede- of derdelijns ondersteuning. Zo moet het bijvoorbeeld eenvoudig zijn om eigen apparaten aan te melden op het netwerk (self onboarding).

Beheer bestaat niet alleen uit het dagelijks beschikbaar houden van het netwerk, het uitvoeren van standaardwijzigingen en het up-to-date houden van de software. Ook het bewaken van de beschikbare (over)capaciteit en advies over de doorontwikkeling van het netwerk (roadmap) vallen onder de normale beheertaken.

Geen grote investeringen nodig

OGD is niet gebonden aan specifieke leveranciers. Onze beheerders hebben kennis van alle gangbare leveranciers van netwerkcomponenten, dus het is niet noodzakelijk om goed functionerende hardware te vervangen alleen omdat wij het beheer daarvan uitvoeren. Wij sturen pas aan op vervanging wanneer hardware verouderd is, of als het vereist is voor verregaande integratie en geautomatiseerde dienstverlening.

Aan de hand van deze principes ontwerpen en bouwen we netwerken, stellen we roadmaps en verbeterplannen op, selecteren we nieuwe apparatuur en richten we het beheer in. We kunnen adviserend optreden bij aanschaf van faciliteiten (denk aan stroomvoorziening, gebouwbekabeling, etc.), software en hardware.

Leg nu je vraag voor

bas-van-roon.png
Bas van Roon
Outsourcing Expert

Bespreek uw vragen direct

Wil je meer weten? Neem direct contact met ons op. Dat kan door ons te bellen op +31886532777, of ons te mailen door hieronder te klikken.