culturegartner

Gartner ITxpo: Culture eats strategy for breakfast

Nieuws

Deze week bezocht onze Algemeen Directeur, Roel Nikkessen, het jaarlijkse Gartner Symposium/ITxpo. Deze conferentie voor CIO’s en senior IT managers is uitgegroeid tot een groots evenement met dit jaar ruim zeven duizend bezoekers. Gartner gaf in Barcelona een overzicht van de trends en technologieën die de toekomst van business en IT gaan bepalen. Roel blikt terug.

Strategische trends

Tijdens de keynotes werd uitgebreid ingegaan op de strategische trends voor 2019. Het wordt ons steeds duidelijker dat de rol en complexiteit van IT de komende jaren nog sterker zal gaan toenemen. Denk hierbij aan trends zoals Autonomous Things, Augmented Analytics, AI-driven development, Edge Computing, Digital Twins, Immersive Experience en natuurlijk het onvermijdelijke Blockchain.
Soms zijn de door Gartner genoemde ontwikkelingen lastig te bevatten en vaak is het nog pittiger om te beoordelen welke invloed ze gaan hebben op je eigen business. Het was daarom goed om te zien dat Gartner dit jaar uitgebreid de strategieën aan bod liet komen die CIO’s kunnen gebruiken om de uitrol van deze digitale initiatieven te stroomlijnen.

Deze strategieën hadden veelal te maken met de cultuur binnen een organisatie. Vaak beschouwen CIO’s culturele barrières in hun organisaties namelijk als de grootste uitdaging bij het opschalen van een digitale strategie in het hele bedrijf. Uit onderzoek van Gartner blijkt dat 46% van de CIO's cultuur als de grootste belemmering ziet voor verandering. Niet zo gek dus dat Gartner dit jaar de nadruk legde op het belang van een goede bedrijfscultuur.

Cultuur hacken

Tijdens de keynote presentatie benadrukte Jenny Sussin, managing vice-president van Gartner, het belang van cultuurverandering voor het succes van initiatieven op het vlak van digitale transformatie. "Culturele verandering leidt tot een 33% kortere implementatietijd", aldus Sussin.
Gartner gebruikt de term ‘cultuur hacken’ om kleine veranderingen aan te duiden die echt impact hebben op een organisatie. Volgens Gartner benaderen veel organisaties hun cultuur door te proberen opnieuw het wiel uit te vinden. Terwijl je veel beter kunt zoeken naar kwetsbare punten in je cultuur en zorgen voor kleine veranderingen. Hacken gaat over het uitvoeren van die kleinere acties die echt invloed hebben op de cultuur van een bedrijf. Dit zijn meestal dingen die je makkelijk over het hoofd ziet. Liever eenvoudige hacks dan grote transformatie inspanningen; een kleine inspanning die op veel medewerkers effect heeft is natuurlijk gewenster dan een gehele cultuurverandering.

Hack tip: Zorg ervoor dat je de standaard duur van een vergadering in Outlook aanpast: 25 minuten is vaak al voldoende

Gartner’s tips

Om een cultuurverandering aan te moedigen gaf Sussin een voorbeeld van een Gartner-klant. De ‘cultuur hack’ bestond bij hen uit het verbieden van vergaderingen die geen bijdrage leverden aan de nieuw gekozen digitale strategie. Ook gaf zij voorbeelden van veranderingen die je kunt doorvoeren als je een agile cultuur wilt:

  • Geef ieder project de naam van een van de positieve resultaten die je van het project verwacht.
  • Laat teamleden zichzelf aanmelden in plaats van het projectteam zelf te selecteren.
  • Zorg voor stand-up meetings met andere afdelingen, niet alleen de (agile) ontwikkelingsteams.
  • Schaf vergaderingen af die de strategie niet bevorderen.
  • In plaats van elke processtap voor te schrijven, geef je medewerkers een probleem om op te lossen en kijk je welke processen dan plaatsvinden.


Cultuur gaat boven strategie

We zijn erg blij met de gekozen insteek van Gartner. Onze organisatiecultuur heeft een erg belangrijke plek. Bovendien komt in onze ondernemingsdoelstelling terug dat we graag klanten en medewerkers blijer maken. Een cultuur die geweldig naar voren komt in onze liefde voor techniek, het jaarlijkse Technival. En  zoals Gartner aangeeft, probeer het klein te houden. Een kleine hack tip: Zorg ervoor dat je de standaard duur van een vergadering of afspraak in Outlook niet op één uur laat staan. Vaak is drie kwartier of 25 minuten voor een overleg ruim voldoende. Of 42 natuurlijk. 

Ik wil daar graag nog een uitspraak van Peter Drucker aan toevoegen ter inspiratie: "Culture eats strategy for breakfast". Hoe goed je strategie ook is, de organisatiecultuur is altijd overheersend en kan je strategie binnen de kortste keren om zeep helpen. Dit geldt dus ook voor je strategie op het vlak van digitale transformatie!