hero-img

Wat verwachten leraren van ict in het onderwijs?

Nieuws

Leraren geven zichzelf gemiddeld een 7,2 voor ict-bekwaamheid en doen hun kennis van ict vooral op door zelfstudie. Tijd krijgen voor de ontwikkeling van ict-vaardigheden en de kwaliteit van de ict-middelen in de klas verhogen zijn zaken die de school nog dit jaar kan doen om de lessen beter en digitaler te maken.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van ons onderzoek omtrent de rol van ict in het onderwijs uit 2014, dat we in het kader van de 'Dag van de Leraar' hebben gehouden.
135 leraren deden gedurende vier weken mee met het onderzoek. Lees hieronder een aantal bevindingen.

Download onderzoeksrapportage

Hoe ict-bekwaam zijn leraren eigenlijk?

De leraren die aan het onderzoek hebben meegedaan geven zichzelf gemiddeld een 7,2. Naar eigen zeggen gaat het dus goed met de ict-bekwaamheid van leraren. Een kanttekening die we hierbij moeten plaatsen is dat wanneer je onderzoek doet via een online vragenlijst, je mogelijk de meer ict-bekwame leraren te pakken hebt. Voldoende leraren gaven zichzelf echter een zes of lager, waardoor er in ieder geval een aantal leraren zichzelf minder ict-bekwaam acht. Ook deze leraren experimenteren met ict in de klas en houden wel eens een online quiz in de klas.

Hoe leraren aan hun ict-kennis komen

Een opvallend resultaat van het onderzoek is dat 82% van de leraren veel aan zelfstudie doen om hun ict-bekwaamheid te ontwikkelen. Bij slechts 21% is hier tijdens de opleiding aandacht aan besteed. De leeftijd van de leraren zou hierbij een rol kunnen spelen (twintig jaar geleden waren er nog nauwelijks computers in de klas), maar omdat we niet naar de leeftijd hebben gevraagd blijft dat gissen. Leuk is te zien dat 17% van de leraren aangeeft ook van hun leerlingen te leren. Leerlingen groeien immers op met ict-middelen en weten vaak net iets beter hoe een technisch device werkt.

Wat leraren met ict in de klas willen bereiken

Adaptief leren scoorde met 77% het hoogst. De leraren die mee hebben gedaan met het onderzoek willen graag dat leerlingen op basis van hun voortgang nieuwe lesstof krijgen aangeboden. Op deze manier hebben ze de mogelijkheid hun tijd goed te verdelen naar waar deze nodig is en kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen in de lesstof.

Huiswerk

Wat is één ding dat de school nog dit jaar moet doen

Drie zaken werden veel genoemd die scholen nog dit jaar moeten aanpakken om lessen beter én digitaler te maken. Het voornaamste verbeterpunt voor scholen is zorgen voor meer tijd voor ontwikkeling van de ict-vaardigheden van de leraren. Leraren willen ook meer ondersteuning door middel van training en workshops in het gebruik van ict-middelen. Als derde moeten scholen zorgen voor voldoende kwalitatief goede ict-voorzieningen.

Hoewel wensen en verwachtingen in het voortgezet- en hoger onderwijs en het primair onderwijs in grote lijnen overeenkomen zijn er wat verschillen. Zo geven docenten van middelbare scholen aan behoefte te hebben aan laptops voor leerlingen terwijl er in het basisonderwijs meer vraag is naar tablets. Daarnaast willen docenten in het voortgezet onderwijs graag minder afhankelijk zijn van de ict-coördinator/-afdeling terwijl in het primair onderwijs leraren vragen om meer en/of betere ict-ondersteuning.

Uit de resultaten van ons onderzoek kunnen we natuurlijk geen harde conclusies trekken. We hopen echter dat onze rapportage u een klein beetje beter laat zien wat uw collega-docenten (van andere scholen) of medewerkers verwachten van ict in de klas. Heeft u zelf nog vragen, tips of suggesties voor verder onderzoek? Laat het ons weten! We gaan graag met u in gesprek.

Download onderzoeksrapportage