Intravacc

“OGD excelleert in nieuwsgierigheid.”

intravacc-innovating-vaccines-rgb-1

Sector: Overheid & Non profit

Intravacc vormt de schakel tussen het bedenken van vaccins en het grootschalig produceren daarvan. De onderzoekers die bij Intravacc werken ontwikkelen manieren waarop een nieuw vaccin uiteindelijk in grote hoeveelheden volgens strenge eisen getest en vervolgens geproduceerd kan worden. Daarnaast ontwikkelt Intravacc ook nieuwe manieren om vaccins toe te dienen. Er werken ca. 150 mensen bij Intravacc, voor het merendeel hoogopgeleide onderzoekers.
Intravacc is in 2012 opgericht en komt voort uit de opsplitsing van het voormalige Nederlands Vaccin Instituut (NVI). Dit NVI was nauw verbonden met het RIVM1 . Momenteel valt Intravacc nog onder het Ministerie van VWS, maar het is de bedoeling dat de organisatie op korte termijn verzelfstandigd wordt.
Door deze reorganisatie en verzelfstandiging diende Intravacc ook op zoek te gaan naar een andere ict-leverancier. Het doel was om de ict, via een outsourcingsconstructie, voor de verzelfstandiging zelf in huis te krijgen. Uit het proces van het zoeken naar een ict-dienstenleverancier kwam OGD uit de bus.
We spreken met Aalt Swiebel, IT-manager bij Intravacc en contracthouder met OGD ict-diensten.

OGD & Intravacc

Waarom is voor OGD gekozen?

Er waren verschillende leveranciers in de race om de ict-diensten te gaan leveren. In de laatste fases van de Request for Proposal kwamen de beoogde leveranciers langs om hun voorstel te presenteren en om een tweetal praktijk cases op te lossen. Daarbij werd duidelijk dat er een zogenaamde cultural fit was met OGD. De OGD’ers die aanwezig waren bij rondleiding langs de labs toonden een oprechte interesse in het werk van Intravacc. Er was een natuurlijke interactie tussen onze eigen nieuwsgierige onderzoekers en de OGD’ers die wilden weten wat Intravacc allemaal doet. Het gevoel van “we gaan dit samen met elkaar doen” was goed.

Wat levert OGD bij Intravacc?

OGD levert MKB-Outsourcing. Met deze dienst is de totale provisioning van de kantoorautomatisering uitbesteed aan OGD. Dit betekent in de praktijk dat alle kantoor hard- en software door OGD wordt geleverd, geconfigureerd, geïnstalleerd en beheerd. We maken gebruik van de Servicedesk en werkplekondersteuning op locatie. OGD beheert de kantoorautomatisering door gebruik te maken van de ITIL-processen incident-, change- en problemmanagement. Op dit moment loopt er een project binnen Intravacc om ook de pc’s in het laboratorium te laten beheren door OGD. Belangrijke onderdelen daarbij zijn het uitfaseren van de legacysystemen (Windows XP en 7) en het upgraden naar nieuwe hardware inclusief het inrichten van back-upvoorzieningen om de onderzoeksdata veilig te stellen. Het belangrijkste doel van dit project is het minimaliseren van ict-storingen in het onderzoeksproces zodat de onderzoekers zich kunnen focussen op waar zij goed in zijn.

De transitie naar OGD, hoe is die verlopen?

We zijn erg tevreden over transitie van SSC Campus2 naar OGD. In de voorbereidingen merkten we dat OGD altijd dat extra stapje wilde zetten en altijd klaar stond om samen te werken. Ook SSC Campus werkte constructief mee, wat erg prettig was. Door die cultural fit werkte men goed met elkaar samen. Doordat iedereen elkaar begreep en de voorbereiding en toewijding goed waren, is de transitie relatief pijnloos verlopen. De feitelijke change duurde twee dagen en de volgende werkdag was praktisch iedereen weer ‘gewoon aan het werk’. In de periode na de migratie heeft OGD de restpunten allemaal opgelost. Omdat Intravacc nog onderdeel is van ministerie van VWS moesten bepaalde koppelvlakken in stand blijven (onder andere P-direkt en het Rijksportaal).

Wat heeft de transitie voor Intravacc opgeleverd?

We zijn ons weer meer en meer gaan richten op het werk waar wij goed in zijn (Research & Development-processen). Er kan nu inzicht gegeven worden in bijvoorbeeld de kosten van wijzigingen. We kunnen nu slimmer met schaarse resources omgaan. Een van de vervolgstappen na de migratie was het samen opstellen van een ict-roadmap waardoor Intravacc zich beter kan voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen in en rond onze organisatie.

Bent u een tevreden klant?

Ja, we zijn nu een jaar samen onderweg en het gaat goed. De transitie is zoals gezegd erg goed verlopen en de huidige samenwerking ervaren we als prettig, er wordt naar ons geluisterd.

Natuurlijk hebben we nog wel een weg te gaan. We merken nog wel dat we elkaars taal nog beter moeten leren spreken, en moeten uitvinden wat ieders rol is binnen de samenwerking. Als IT-manager ben ik onder andere bezig met begeleiden van de gebruikersorganisatie naar een zo’n optimaal mogelijke manier van werken met ict; in principe zijn de Intravacc medewerkers geen ict’ers, maar het zijn allemaal slimme en vaak technisch ervaren, én kritische, gebruikers.

Daarnaast komt Intravacc steeds meer in zijn rol van opdrachtgever, en leert OGD steeds beter dat ze ‘totaal- leverancier’ zijn. Een voorbeeld daarvan is dat OGD in haar communicatie erg technisch kan zijn; gebruikers moeten dan geholpen worden in de vertaalslag: “wat betekent dit voor mij?”.

Aalt Swiebel, IT-manager bij Intravacc

 

 

Voetnoot:

  • 1 RIVM is een overheidsinstituut dat informatie, monitoring en wetenschappelijke onderbouwing van het volksgezondheidsbeleid verzorgt en waar NVI en later Intravacc ook onder viel.
  • 2 SSC Campus is in 2015 opgericht door RIVM en KNMI om kennis- en onderzoeksinstituten te ondersteunen bij de realisatie van hun ict-ambities.