KNAW

“Met OGD krijg je waar voor je geld”

Cases-Logo-KNAW
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) bevordert als forum, geweten en stem van de wetenschap de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zich in voor een optimale bijdrage van de wetenschap aan de ontwikkeling van de samenleving. De Akademie is een wetenschappelijk genootschap dat zijn gezag ontleent aan de leden die op hun wetenschappelijke kwaliteit zijn geselecteerd. De KNAW is adviesorgaan van de regering, bevordert de internationale wetenschappelijke samenwerking en is actief bij de kwaliteitsbeoordeling van wetenschappelijk onderzoek. Als koepelorganisatie is de KNAW belast met het beleid en beheer van 17 instituten op het terrein van de levensweten­schap­pen en de geestes- en sociale wetenschappen. De KNAW heeft ongeveer 1200 medewerkers.

KNAW & OGD

De KNAW verzorgt niet alleen haar eigen ict-omgeving maar biedt ook ondersteuning aan enkele instituten op gebied van netwerkverbindingen en kantoorautomatisering. OGD biedt alweer enkele jaren naar tevredenheid ondersteuning op het gebied van beheer. Daarnaast is OGD altijd goed in staat geweest om ziekte van medewerkers op de servicedesk op te vangen door snel te handelen en direct vervanging te regelen. Door de ervaring van onze medewerkers zijn ze snel ingewerkt en kunnen ze doorgroeien in de uitdagende omgeving die de KNAW ze biedt.

Ervaring van KNAW

"De kwaliteit van de dienstverlening van OGD staat in uitstekende verhouding tot de tarieven die daarvoor gerekend worden. Met OGD krijg je waar voor je geld."
Tine Sierink, Hoofd Automatisering