KNCV Tuberculosefonds

“Ik ben erg tevreden over de manier waarop OGD meedenkt"

KNCV-woologo

Het KNCV Tuberculosefonds is, nationaal en internationaal, een kenniscentrum voor tbc-bestrijding en heeft zich ontwikkeld tot een medische ontwikkelingsorganisatie. De organisatie zet zich in voor het terugdringen van tuberculose in de wereld. Het KNCV doet dat door beleidsontwikkeling, kennisoverdracht, tbc-bestrijdingsprogramma management, advisering, trainingen, en door epidemiologisch en operationeel onderzoek. Het KNCV wil graag zo veel mogelijk ontzorgd worden op het gebied van ict-ondersteuning. Naast technische ondersteuning voor de servers en werkplekondersteuning voor eindgebruikers heeft KNCV Tuberculosefonds behoefte aan regelmatig gevraagd en ongevraagd ict-advies.

KNCV Tuberculosefonds & OGD

OGD verzorgt het dagelijks beheer voor KNCV Tuberculosefonds en levert gebruikersondersteuning op locatie. Wekelijks komt een beheerder langs om de reguliere onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en 24×7 worden de systemen op afstand in de gaten gehouden. De helpdesk wordt bemand door twee parttime medewerkers onder aansturing van een servicemanager. De servicemanager zorgt voor de planning en coördinatie, de verbetering van processen, de bewaking van de kwaliteit van de helpdesk en het systeembeheer. Hij is daarnaast het ict-aanspreekpunt voor KNCV Tuberculosefonds.

In de periode van juni 2010 tot april 2011 heeft OGD een nieuwe server- en werkplekomgeving ingericht. Er is gebruik gemaakt van Microsoft Hyper-V, Windows 7, Office 2007 en App-V. Daarnaast heeft OGD, ten behoeve van een soepele overgang naar Office 2007, cursussen verzorgd voor de medewerkers. In samenwerking met het KNCV Tuberculosefonds is gekeken naar welke infrastructuur het beste aansluit bij de wensen en het budget van het KNCV Tuberculosefonds. Samen is bijvoorbeeld besloten een deel van de oude hardware opnieuw in te zetten en is de keuze gemaakt om Windows 7 te implementeren. Hierdoor kan het KNCV Tuberculosefonds efficiënter werken in de strijd tegen tuberculose.

Ervaring van KNCV Tuberculosefonds

"De medewerkers van OGD waren zeer betrokken. Zij begrepen dat wij afhankelijk zijn van donateurs en subsidies en het ons dus niet kunnen veroorloven om continu voorop te lopen. Ik ben erg tevreden over de manier waarop OGD meedacht en de flexibiliteit die ze hanteren. OGD weet goed de technische kant van een project te vertalen richting het management waardoor wij weloverwogen beslissingen konden nemen. Zij adviseerden ons Windows 7 toen het nog maar net op de markt was. En dankzij hun advies en uitvoering beschikken we nu over een stabiele omgeving waar we nog jaren mee vooruit kunnen."
Marianne Havermans, Hoofd Facility Management & ict