Roncalli Scholengemeenschap

“OGD, een bedrijf dat staat voor wat het zegt: analyseert ict-problemen en lost deze effectief op”

Cases-Logo-Roncalli

Sector: Onderwijs

Roncalli scholengemeenschap is een school voor atheneum, havo en vmbo-t (mavo) met ongeveer 1200 leerlingen. De school biedt de leerlingen meer dan het behalen van een diploma alleen en hanteert daarbij een vooruitstrevende onderwijsaanpak. In een fijne sfeer proberen docenten tegemoet te komen aan verschillen tussen de leerlingen. Extra aandacht gaat uit naar de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Voor de bijzondere werkwijze, waarbij leerlingen gedurende hun schooltijd in hogere leerjaren (binnen grenzen) steeds meer hun eigen studietempo mogen bepalen, zijn ondersteunende middelen van groot belang. Een goed functionerend leerlingennetwerk is essentieel.

OGD & Roncalli Scholengemeenschap

Ict-beheer voor scholen

Sinds 2009 maakt de Roncalli Scholengemeenschap gebruik van ict-beheer voor scholen. Twee dagen per maand komt er een vaste beheerder van OGD langs om de serveromgeving up-to-date te houden en de beheerder van Roncalli te ondersteunen met extra kennis. Wanneer nieuwe hardware of software wordt ingevoerd levert OGD extra ondersteuning aan de systeembeheerder van de school.

OGD levert maatwerk voor Roncalli. Ieder jaar geeft OGD een advies voor de vernieuwing en het onderhoud van het systeembeheer. In geval van afwezigheid van de systeembeheerder kan de school de telefonische helpdesk van OGD inschakelen. De ervaring met de hulp op afstand is bijzonder goed. Het gebruik van de online back-up dienst geeft de school in geval van een calamiteit extra zekerheid.

Roncalli Scholengemeenschap

“OGD, een bedrijf dat staat voor wat het zegt: analyseert ict-problemen en lost deze effectief op”
Ludo Heesters, Rector