Business intelligence specialist

Predictive analytics

Een vooruitziende blik

Innovatie die ertoe doet

Met predictive analytics helpen we je slim innoveren, zodat je optimaal inspeelt op de toekomst.

Jouw winst staat centraal

Wij gebruiken predictive analytics om jouw bedrijf verder te helpen. Of het nu gaat om markttrends of het optimaliseren van je eigen capaciteit; met behulp van data werpen we een blik in de toekomst. We gaan aan de slag met de voorspellingen waar jij de meeste winst mee behaalt.

We werken met jouw data

Wij helpen je graag op gang met data science, ook als er nog databronnen ontsloten of gekoppeld moeten worden.

Jouw probleem

Onze oplossing

  • Mijn rapportages laten alleen het verleden zien

  • Mijn inventaris is niet ingespeeld op de marktbehoeftes

  • Mijn capaciteit is niet goed ingespeeld op de behoeftes van mijn klanten

Rapportages laten zien hoe jouw bedrijf het nu doet. Maar wil je jouw strategieën ook aanpassen op de toekomst? Met predictive analytics hoef je jouw beslissingen niet meer te baseren op het verleden. Dit doe je op basis van voorspellingen van de toekomst.

De behoeftes van je klanten wisselen. Je voorraad is daar niet automatisch op ingespeeld. Om je voorraadbeheer te optimaliseren kun je gebruik maken van predictive analytics. Zo speel je proactief in op de vraag van de klant.

Je zet een hoeveelheid personeel in op basis van de klantvraag. Maar hoe weet je hoe groot de vraag is op verschillende momenten? Om de benodigde capaciteit beter te kunnen voorspellen, gebruik je predictive analytics. Zo ga je proactief te werk.

Onze klanten