MV[O]GD

De wereld goed achterlaten voor de volgende generatie

functioneel beheer

De wereld goed achterlaten voor de volgende generatie; het staat centraal in veel maatschappelijke vraagstukken en tegenwoordig ook steeds meer in het bedrijfsleven. Kan het duurzamer? Kan het socialer? Kunnen we meer bijdragen aan de maatschappij, het milieu en aan het geluk van onze medewerkers? 

Bij OGD voelen we ons verantwoordelijk en betrokken. We zijn ons ervan bewust dat we deel uitmaken van de samenleving. We bevinden ons in een brede keten voor het leveren van onze diensten, en zijn van veel factoren en leveranciers afhankelijk. Op kleinschaliger niveau is ook de directe omgeving van onze kantoren tot aan iedere individuele medewerker belangrijk. We zijn altijd al bezig geweest met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), het zit in ons DNA. We blijven dit actief doen, continu verbeterend! 

Missie, visie, strategie

De afgelopen jaren is er bij OGD meer gerichte aandacht gekomen voor MVO-gerelateerde activiteiten. We merken dat het intern en extern steeds meer aandacht krijgt en zagen daardoor de noodzaak om een professionaliseringsslag te maken. Dit begon natuurlijk bij de missie, visie en strategie waar de plannen en doelstellingen voor de toekomst op gebaseerd zijn en worden. Een belangrijk fundament, daarom delen we onze beleidsverklaring hier met jou: 

PDF MVO-BELEIDSVERKLARING OGD  

Duurzame Toekomstplannen

2022 was een belangrijk jaar voor de professionalisering van MVO binnen OGD. Het doel is om OGD meer en meer toekomstbestendig te maken op alle vlakken. Uiteindelijk willen we het MVO-Ambassadeurschap uitdragen vanuit een voorlopers-positie. We willen klanten, partners en concurrenten inspireren en uitdagen om een stap verder te zetten in hun eigen verduurzaming, in de breedste zin van het woord. Samen werken we toe naar een betere toekomst en geven toekomstige generaties een stem in de beslissingen die we nu nemen. 

MVO-Prestatieladder

We scherpen het beleid en de doelstellingen constant aan, mede met behulp van de richtlijnen voor de MVO-Prestatieladder certificering. We kozen deze specifieke certificering vanwege de brede insteek op heel MVO en de aansluiting bij de Sustainable Development Goals. In september 2022 hebben we de audits gehad en in oktober viel het certificaat op de mat! We stapten direct in op niveau drie van vijf, aangezien MVO al in de cultuur en het DNA van OGD zit en we deze certificering vooral zien als erkenning van wat we al deden. Daarnaast is het een extra stimulans voor het bewaken van de structuur en om vanuit een stabiele basis de MVO-inspanningen uit te breiden. Wil je weten wat we tot nu toe gedaan hebben op MVO-gebied? Lees dan onze jaarverslagen van 2021 & 2022. 

Jij en MVO

Misschien ben je al klant en nieuwsgierig naar een MVO-samenwerking, doe je zelf dingen op het gebied van MVO en wil je sparren over (specifieke) MVO-thema’s en/of invulling? Mail dan naar mvo@ogd.nl. Onze MVO-Ambassadeur staat open voor vragen, samenwerking of advies. We kijken altijd verder naar wat we nog meer kunnen doen of hoe we jou kunnen helpen, niet alleen op ict-gebied maar ook met onze kennis en ervaring over maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

PDF MVO-Jaarverslag OGD 2021
PDF MVO-Jaarverslag OGD 2022
PDF MVO-Jaarverslag OGD 2023
aadd9a78-d0a4-4507-bffb-6169cfe56376
Ict-uitstoot meetbaar maken met het duurzaamheidsassessment

Ict-uitstoot meetbaar maken met het duurzaamheidsassessment

9-apr-2024 17:27:22 4 min read
Het belang van een moderne werkplek: zo ben je wendbaar als financiële organisatie

Het belang van een moderne werkplek: zo ben je wendbaar als financiële organisatie

29-mrt-2024 17:25:27 4 min read
Waarom multicloud sterk in opkomst is

Waarom multicloud sterk in opkomst is

28-mrt-2024 11:26:21 3 min read