Diversiteit

OGD is een groeiende organisatie bestaand uit een grote groep verschillende mensen. We werken binnen een informele sfeer en zetten onze deuren open voor nieuwe ideeën vanuit alle hoeken van de organisatie. We dragen onze cultuur graag uit naar buiten, in onze werkwijze maar ook door het samen vieren van successen. Diversiteit is daar een onderdeel van waaraan wij veel waarde hechten.

In onze kernwaarden staan de woorden ‘vrij’ en ‘oprecht’. Wij staan er dan ook op dat iedereen zich vrij voelt om zichzelf te zijn. Je afkomst, (geloofs)overtuiging, sekse, seksuele geaardheid en of je een beperking hebt, doen nooit iets af aan de goede ideeën die je hebt. Iedereen wordt gestimuleerd om zichzelf te blijven ontwikkelen en ideeën te delen binnen en buiten onze organisatie. Daarbij staan oprecht handelen en open communiceren centraal. We behandelen elkaar gelijkwaardig. Dit betekent dat je het recht hebt je mening te uiten, uiteraard met respect voor die van een ander.

In ons diversiteitsbeleid gaan wij in op hoe we diversiteit uitdragen. Er staat verder in wat we doen om het bewustzijn over diversiteit binnen OGD te vergroten. We stellen hiermee onze medewerkers in staat om ons beleid na te leven en uit te dragen. Zo zorgen we ervoor dat we een open positie innemen met elkaar.

Waarom is diversiteit zo belangrijk?

Binnen de ict-sector zijn de meeste organisaties geen afspiegeling van de samenleving wanneer het aankomt op diversiteit. Daarop zijn wij geen uitzondering. Maar dat is juist een goede reden om er actief verandering in te brengen. Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat een meer diverse organisatie veel voordelen oplevert. Wat bereiken we hiermee:

  • flexibiliteit door het vergroten van de potentiële medewerkerspoule;
  • creativiteit door inbreng van verschillende oogpunten en zienswijzen;
  • integriteit op de werkvloer en in de samenwerking;
  • het vergroten van respect en waardering voor elkaar;
  • vergroting van het bewustzijn van elkaars verschillen, en daar juist de voordelen in zien;
  • gelijke kansen en doorgroeimogelijkheden creëren voor iedereen;
  • een veilige werkomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn;
  • stimulatie van nieuw talent binnen minder vertegenwoordigde groepen in de ict.

Wij streven ernaar een rolmodel te worden binnen het ict-werkveld op het gebied van diversiteit. Momenteel werken we aan een programma waarin ontwikkeling, partnerschappen met andere organisaties en het intern vergroten van de bewustwording centraal staan. Samen werken we aan een diversere ict-wereld!

b0961526-890f-46fd-b0fc-be90226c89c6

Safe Place zijn we samen. Safe Place is de werkomgeving die we als OGD'ers met elkaar creëren. Waar we met elkaar in gesprek kunnen gaan, elkaar mogen aanspreken en van elkaars verschillen kunnen leren.

Bij OGD werken we in een open en informele sfeer met elkaar samen. Hoe ga je nou prettig, gezellig én professioneel met elkaar om? Het meeste klinkt vanzelfsprekend, maar toch is het goed om bepaalde omgangsnormen eens duidelijk uit te spreken, zodat er geen twijfel over kan ontstaan. Vandaar deze gedragscode.

ogd gedragscode
c02a411d-9bf2-4312-bf1a-5ab248ffa50c