Aedes

“Het wederzijds vertrouwen is zo sterk dat ik alles aan OGD kan vragen.”

Aedes logo

Sector: Zakelijke markt

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Een van de zaken waar de vereniging mee bezig is, is het professionaliseren van de sector. Bij de benchmark die Aedes uitvoert worden alle trends van 300 verschillende woningcorporaties verzameld en geanalyseerd. Hierdoor kunnen de corporaties gezamenlijk innoveren en zich steeds blijven ontwikkelen.

Aedes & OGD ict-diensten

Voor deze benchmark ontvangt Aedes onder andere data van alle woningen van haar leden. Deze data bevat vele aspecten van een woning en de bedrijfsvoering van de corporaties, zoals onderhoud, mutaties, huur en locatie, en wordt uiteindelijk doorgerekend in de benchmark. Vanaf 2017 gaat Aedes corporaties ook op de energieprestatienorm (EPN) benchmarken. Hiervoor ontvangt Aedes jaarlijks de EPN-data van 2,4 miljoen woningen. Met deze data wordt vervolgens een score per corporatie opgezet. Om alle gegevens zoals de EPN-data goed te kunnen consolideren heeft OGD ict-diensten samen met Aedes een rapportagetool gebouwd om het import- en exportproces te versimpelen. Vanuit Aedes sloot Joost Visser aan om te prioriteren en beslissingen te nemen.

Het eindresultaat

Aedes blijft de ict-omgevingen continu doorontwikkelen en houdt daarbij rekening met de wensen en ambities van de organisatie. Met de geautomatiseerde tool die Aedes nu gebruikt krijgen de medewerkers binnen een paar minuten een e-mailbevestiging dat de geconsolideerde data is verwerkt.

Inzicht krijgen in data

Aedes krijgt data aangeleverd voor de benchmark die zich toespitst op het krijgen van inzicht in de prestaties van woningcorporaties. Er wordt gebruik gemaakt van softwarepakketten waarin ongeveer 250 kenmerken per woning worden geregistreerd. Het uitgangspunt voor Aedes was om snel en gemakkelijk een overzicht te krijgen van alle data die ze krijgen aangeleverd. Daarom hebben we samen gekozen om een geautomatiseerd tool te bouwen middels een klein project.

Geconsolideerde data in een paar minuten

OGD en Aedes hebben het ontwikkeltraject volgens de Agile-methode aangepakt. Iedere dag dat er aan het project werd gewerkt hadden de mensen van Aedes samen met het team van OGD een korte vergadering, om elkaar op de hoogte te stellen en eventuele knelpunten te verhelpen. “De pragmatiek van aanpak en het beheersen van de financiële kosten kwamen heel goed voor het voetlicht bij OGD.”, zegt Visser, “We werken vanuit de kantoorautomatisering al twee jaar samen met OGD, en dat gaat naar volle tevredenheid.”

Ervaring van Aedes

“Ze hebben het heel goed opgepakt. Je merkt dat het team jong en vers van de pers is, maar dat het helemaal niet zit vastgeroest in de manier van denken en de aanpak. Alles is heel erg agile waardoor we snel en efficiënt resultaat krijgen wat echt bijdraagt.”
Joost Visser, Strategisch adviseur ICT