Meridiaan College

“Het is prettig om te weten dat onze systemen constant in de gaten worden gehouden en dat als er iets gebeurt dat het ook snel wordt opgelost”

Cases-Logo-Meridiaan

Sector: Onderwijs
Regio: Amersfoort

Het Meridiaan College is een katholieke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs in Amersfoort en omstreken. Het is een open katholieke school. Dat betekent dat iedereen – ongeacht zijn of haar achtergrond – welkom is. De school verzorgt onderwijs en begeleiding op een kwalitatief hoog niveau. Het Meridiaan College heeft in Amersfoort vier scholen: Het Nieuwe Eemland, ’t Hooghe Landt, Mavo Muurhuizen en Vakcollege Amersfoort.

OGD & Meridiaan College

Office 365

De inrichting van de ict-omgeving van het SJL was op een aantal punten verouderd en voldeed niet meer aan de wensen en eisen van het SJL. Eind 2012 heeft een adviseur van OGD gekeken naar de inzet van het ict-budget van het SJL. Er is daarbij ook gekeken naar de mogelijke herinzet van bestaande hardware om de kosten binnen budget te houden. Vervolgens is besloten om in de zomer van 2013 een nieuwe ict-omgeving op te bouwen zodat de last voor de leerlingen en docenten minimaal zou zijn. 

“Wij wilden niet het risico lopen dat we in één keer overstappen op een nieuw systeem en dat vervolgens blijkt dat het niet bevalt of dat er problemen optreden. Een pilot met een tussenoplossing waarbij ons oude systeem parallel werkt aan het nieuwe office 365 was voor ons de beste oplossing.“

Benjamin Posthuma, IT-manager

Adviespartner

Als het gaat om belangrijke ict-beslissingen is er veel contact tussen OGD en het Meridiaan College. Door de expertise van OGD te koppelen aan de onderwijservaring van het Meridiaan College worden oplossingen ontwikkeld die de onderwijsactiviteiten ondersteunen en verbeteren.

“Ik kan niet alleen alle ontwikkelingen in de ict bijhouden, daarvoor veranderen dingen te snel. Dat ik kan sparren met OGD over de manier waarop onze ict-omgeving kan worden verbeterd of vernieuwd is voor mij waardevol.”

Ict-beheer voor scholen

OGD verzorgt het beheer van de ict-omgeving van het Meridiaan College en waarborgt daarmee de continuïteit van de lesomgeving. Er is een team beheerders actief die de achterliggende systemen continu monitoren. Ook komt er wekelijks een vaste beheerder langs om de systemen op locatie te controleren en wordt er een jaarlijkse veiligheidscheck uitgevoerd door OGD. Dit alles om te zorgen dat docenten en leerlingen ongestoord kunnen werken. Onderhoud wordt gedaan buiten schooltijden om hinder te voorkomen en tijdens examens is er extra inzet om te zorgen dat alles soepel verloopt.

“Het is prettig om te weten dat onze systemen constant in de gaten worden gehouden en dat als er iets gebeurt dat het ook snel wordt opgelost.”

Back-up

Om ervoor te zorgen dat geen belangrijke data van en voor leerlingen verloren kan gaan, heeft het Meridiaan College ervoor gekozen om een back-up te laten inrichten door OGD. Hiervoor is gekozen voor een oplossing van Veeam.
“Het mag simpelweg niet gebeuren dat onderwijsgegevens verloren gaan, daarom hebben we OGD een back-up laten opzetten. Ik heb er vertrouwen in dat het nu goed zit.”