Regioplan Beleidsonderzoek

“Een mooi resultaat dat bereikt is binnen het afgesproken budget”

Regioplan Logo

Sector: Zakelijke markt

Regioplan is een onafhankelijke, betrouwbare en effectieve partner in het oplossen van beleidsvraagstukken van overheden, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven. Regioplan levert sinds 1984 beleidsonderzoek, beleidsadvies en (personele) ondersteuning bij de implementatie van beleid. Regioplan werkt volledig op projectbasis.

OGD & Regioplan

Regioplan maakt gebruik van een op maat gemaakte applicatie waarin geregistreerd wordt welke projecten zijn aangevraagd, welke projecten er lopen, welke zijn afgerond en welke zijn gefactureerd. Daarnaast administreert de applicatie onder andere de klanten, projectleiders, medewerkers en onderzoeksmethoden. Deze applicatie maakt gebruik van een MS Access-database en gebruikersinterface. Mede door de groei van het gebruik en daarmee ook de complexiteit van de applicatie, stelde Regioplan vragen over de continuïteit en gebruiksvriendelijkheid.

Nieuwe applicatie

Regioplan vroeg OGD om de applicatie zo te herbouwen dat gebruikers sneller, nauwkeuriger en met minder moeite de digitale projectinformatie kunnen vastleggen, actueel houden, opzoeken en presenteren.

Verbeteringen

Inmiddels is de eerste versie van de vernieuwde applicatie opgeleverd, aan de hand van wireframes en via de Scrum-methode. De verbeteringen moeten zorgen voor een kostenbesparing doordat dubbel werk wordt weggenomen, de foutrisico’s worden verkleind en de projectadministratie soepeler gaat. De applicatie maakt bovendien het gebruik van andere gegevensbronnen minder nodig. Er is gebruik gemaakt van een open source PHP-framework en OGD zorgt voor het technisch beheer van de applicatie.

Ervaring van Regioplan Beleidsonderzoek

“We zijn erg te spreken over de snelle en professionele manier waarop OGD dit traject heeft uitgevoerd. Er is een aantal sessies georganiseerd waarbij wij als gebruikers steeds spraken met een team van liefst vier OGD’ers. Doordat alle disciplines tegelijk aan tafel zaten kon er heel efficiënt gewerkt worden. Veranderingen werden soms direct in de sessies doorgevoerd. De nieuwe applicatie ziet er goed uit, de eerste aanvragen staan er alweer in! Een mooi resultaat dat bereikt is binnen het afgesproken budget!”

Peter Krooneman, directeur Regioplan Beleidsonderzoek