GSG Guido de Brès

“Ik vind OGD een fijne partner om mee samen te werken”

Cases-Logo-GuidoDeBres

Sector: Onderwijs

Guido de Brès is een gereformeerde school voor kinderen van ouders die bewust kiezen voor gereformeerd onderwijs dat aansluit bij de opvoeding thuis en in de kerk. Het is een brede scholengemeenschap met ongeveer 2000 leerlingen en 200 medewerkers. Guido de Brès hecht veel waarde aan goede contacten en samenwerking met de ouders en de gereformeerde kerken. De school wil op een opgewekt gereformeerde manier gericht zijn op de ontwikkeling van de leerlingen en de medewerkers. Ze streven naar een school die voor allen een veilige, krachtige en uitdagende omgeving biedt.

OGD & Guido de Brès

Guido de Brès wil zo goed mogelijk recht doen aan de verschillende gaven die leerlingen gekregen hebben en de leerlingen gedurende hun loopbaan op school al meer verantwoordelijkheid geven voor hun leerproces. Belangrijk zijn ook sociale vaardigheden als samenwerken. Binnen de school is een volledig werkend wifi-netwerk en werken de leerlingen met laptops en tablets met Windows 8. Er is een speciaal ict-expertiseteam dat samen met de docenten kijkt naar de verrijking van de lessen met deze ict-middelen. Daarnaast biedt dit team ook ondersteuning aan leerlingen en docenten met vragen.

Office365

OGD heeft advies gegeven op het gebied van Office365. Dit heeft geleid tot succesvolle implementatie van Office365 en had betrekking op ruim 2000 accounts. De leerlingen werken op eigen laptops en tablets met deze Office 365 accounts. Office365 biedt Guido de Brès een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van een traditionele oplossing met Microsoft Exchange geïnstalleerd op eigen servers.

Projectondersteuning

De ict-infrastructuur van het Guido de Brès is vernieuwd door OGD. Hierbij is gebruik gemaakt van VMware vSphere voor de virtualisatie. Er is een nieuw SAN ingericht en een aantal servers vervangen, waaronder de back-up server.

Windows 8

Begin 2013 hebben OGD en Guido de Brès een pilot gedaan met Windows 8. Vanuit het Ignite programma van Microsoft werden licenties beschikbaar gesteld en kreeg Guido de Brès een Lenovo Thinkpad tablet met Windows 8. Henk Links, Hoofd ICT, gaf direct aan dit te willen testen in de omgeving van de school om te zien hoe Windows 8 functioneert in het werkelijk gebruik door docenten (en leerlingen). Microsoft heeft een interview met Henk links en ict-coördinator Iede Renkema op video opgenomen. Kijk het interview hier terug. Guido de Brès heeft intussen besloten om binnen de school verder te gaan met Windows 8.

Ondersteuning van het ict-beheer

Eind 2013 is de ondersteuning van het beheerteam van Guido de Brès gestart met een beheerder van OGD. Deze beheerder van OGD zorgt voor ondersteuning van de eigen beheerder en gaat zorgen voor het onderhoud van de netwerk en serveromgeving van de school. Daarnaast geeft deze beheerder gevraagd en ongevraagd advies over de inrichting van de ict-omgeving.
“Ik vind OGD een fijne partner om mee samen te werken. Ze brengen extra kennis en ervaring in onze organisatie. Ik verwacht ook van OGD dat ze me regelmatig voorzien van gevraagd en ongevraagd advies en dat ze me vertellen in hoeverre mijn omgeving voldoet aan bepaalde standaarden.”
 Henk Links, Hoofd ict