.Royal FloraHolland

Klantverhaal
Video

Waarom Royal FloraHolland nu 12% productiever werkt

Al meer dan honderd jaar brengt bloemenveiling Royal FloraHolland kwekers en kopers bij elkaar. Met bijna 100.000 transacties per dag en meer dan 20.000 verschillende soorten bloemen en planten is het de grootste bloemenveiling ter wereld. Er werken bijna 3.000 medewerkers in 44 verschillende landen.  

Royal FloraHolland was op zoek naar een volledig ingerichte cloudwerkplek die aansloot bij hun ict-doelstellingen. De werkplek van OGD leverde hen een productiviteitsstijging van 12% op en een 7,6 voor medewerkerstevredenheid.

uit1

 

.Uitdaging

Een werkplek die meegaat in digitalisering

Royal FloraHolland ontwikkelt haar marktplaats tot hét B2B-platform van de sierteeltsector met het breedste, diepste en het duurzaamste aanbod van bloemen en planten wereldwijd. Het was dan ook noodzakelijk om een digitale transformatie te ondergaan. Aanleidingen hiervoor waren onder andere: 

 • de opkomst van online platforms die vraag en aanbod bij elkaar brengen;  
 • de steeds verdergaande automatisering.  

Om relevant te blijven voor haar leden en klanten moest Royal FloraHolland in snel tempo haar traditionele businessmodel transformeren naar een digitaal model. Een essentieel onderdeel hiervan was de transformatie naar een moderne cloudwerkplek. Deze cloudwerkplek moest ervoor zorgen dat ruim 1.700 kantoormedewerkers altijd en overal vandaan konden werken. 

Group 266

 

Het hebben van een digitale werkplek is essentieel voor ons en cruciaal voor het slagen van onze digitaliseringsambitie.

– André van der Linden | CIO bij Royal FloraHolland

opl1

 

.Oplossing

Een volledig ingerichte cloudwerkplek die aansluit bij de langetermijn- doelstellingen

OGD levert een volledig ingerichte cloudwerkplek die aansluit bij de langetermijn-ict-doelstellingen van Royal FloraHolland. Verder verzorgt OGD ondersteunende diensten voor de nieuwe manier van werken, zoals eindgebruikersondersteuning, systeembeheer en -integratie, adoptie en hardware-ondersteuning. Dit levert Royal FloraHolland de volgende voordelen op:  

 • Grootschalige ondersteuning en implementatie voor 1.700 werkplekken. Dankzij de cloudwerkplek kunnen de medewerkers van Royal FloraHolland nu overal vandaan, veilig en productief werken met Office 365-, Windows 10- en Azure-applicaties. De moderne werkplek sluit aan op alle persona’s in het werklandschap van Royal FloraHolland.  
 • Grip op het logistieke proces en de veiling op Nederlandse locaties door de Managed Staffing-oplossing. Deze oplossing verhelpt namelijk storingen. 
 • Adoptieprojecten en eindgebruikersondersteuning: Royal FloraHolland verbeterde de digitale samenwerking onder medewerkers met het adoptieprogramma van OGD. Dit programma bestond uit de OGD-videoreeks Tips van Thijs en intensieve eindgebruikersondersteuning door het Office Productivity Team van OGD.  
 • Grip op de Total Cost of Ownership (TCO): dankzij het flexibele en schaalbare kostenmodel is de TCO nu voorspelbaar voor Royal FloraHolland. OGD voorziet Royal FloraHolland daarnaast van advies om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de kosten. OGD en Royal FloraHolland zijn continu met elkaar in gesprek om de ict-kosten zo transparant mogelijk te houden. 

Group 844

 

“OGD voldeed als ict-partner aan meerdere criteria, zowel in prijs als in kwaliteit. Maar we waren ook zeker een match qua cultuur. We praten dezelfde taal.”

Hans Looyestein | Business services manager bij Royal FloraHolland 

res1

 

.Resultaat

Productiviteitsstijging van 12% en een 7,6 voor medewerkerstevredenheid

De werkplek van OGD voldoet aan de wensen van Royal FloraHolland. OGD levert een volledig ingerichte cloudwerkplek die aansluit bij de langetermijn-ict-doelstellingen van Royal FloraHolland: een veilige en productieve werkplek. Concreet betekent dit voor Royal FloraHolland het volgende: 

 • Een stijging van 12 % in de productiviteit: Royal FloraHolland wilde het gebruik van Microsoft 365 verbeteren met 4 tot 5%. Maar uiteindelijk werd dit 12%. Het adoptieprogramma van het Office Productivity Team van OGD, inclusief de OGD-videoreeks Tips van Thijs, en werkgroepen en masterclasses van OGD hebben hieraan bijgedragen.

  Vanwege de coronapandemie kwam de ingebruikname van de nieuwe werkplek in een stroomversnelling terecht. De goed geïmplementeerde cloudwerkplek zorgde ervoor dat de medewerkers, partners en klanten optimaal konden samenwerken en communiceren op internationaal niveau. “De invloed hiervan op de productiviteit van onze medewerkers is enorm geweest”, vertelt Hans Looyestein.  
 • Tevreden medewerkers en klanten: met de komst van de nieuwe werkplek zijn ook de eindgebruikerstevredenheid en medewerkerstevredenheid gestegen. In 2021 steeg de eindgebruikerstevredenheid naar een 7,4 in het eerste kwartaal. Dat is een stijging van bijna 30% ten opzichte van 2018. Ook steeg de medewerkerstevredenheid naar een 7,6 in 2021. 
 • Veilige data in de cloud: de data van Royal FloraHolland staat nu veiliger in de cloud dankzij de securitydienstverlening van OGD. Gebruikers loggen in via multifactor-authenticatie en de verbinding is altijd beveiligd. Daarnaast kijken OGD en Royal FloraHolland samen continu naar mogelijkheden om datarisico’s te mitigeren. “We blijven mooie stappen zetten om te beveiligen en te detecteren, zodat we op beveiligingsrisico’s kunnen inspelen”, zegt André van der Linden.  

“We zijn enorm blij dat we ons geen moment druk hoefden te maken over het thuiswerken van ons kantoorpersoneel in coronatijd. De digitale werkplek doet het perfect! Wij konden ons daardoor focussen op onze primaire businessprocessen.” – André van der Linden | CIO bij Royal FloraHolland 

Een duurzame samenwerking 

Op basis van de duurzame samenwerking met OGD heeft Royal FloraHolland het contract in 2020 verlengd voor tenminste drie jaar. CIO André van der Linden: “OGD en Royal Floraholland hebben bewezen daadwerkelijk ‘partners’ te zijn. Dit is vooral duidelijk geworden in de manier waarop we gezamenlijk omgingen met de wensen van de organisatie tijdens covid-19. OGD heeft flexibel meebewogen met de wensen van Royal FloraHolland.” 

De partijen willen de samenwerking verder versterken door nog meer in te spelen op de trends in de markt, zoals digitalisering en globalisering. De focus ligt bij de verdere ontwikkeling van de werkplek op eindgebruikerstevredenheid, verdere optimalisatie en innovatie. 

c02a411d-9bf2-4312-bf1a-5ab248ffa50c

.Andere verhalen

luchtvaartmaatschappijen-1
IATA voert data-analyses sneller uit na succesvolle data-integratie door OGD