hero-img-1

MV[O]GD

De wereld goed achterlaten voor de volgende generatie; het staat centraal in veel maatschappelijke vraagstukken en tegenwoordig ook steeds meer in het bedrijfsleven. Kan het duurzamer? Kan het socialer? Kunnen we meer bijdragen aan de maatschappij, het milieu en aan het geluk van onze medewerkers?

Bij OGD voelen we ons verantwoordelijk en betrokken. We zijn ons ervan bewust dat we deel uitmaken van de samenleving. We bevinden ons in een brede keten voor het leveren van onze diensten, en zijn van veel factoren en leveranciers afhankelijk. Op kleinschaliger niveau is ook de directe omgeving van onze kantoren tot aan iedere individuele medewerker belangrijk. We zijn altijd al bezig geweest met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), het zit in ons DNA. We blijven dit actief doen, maar nog beter onderbouwd door de professionaliseringsslag die we dit jaar maken!

People, Planet, Profit

Winst is een breed begrip, net als duurzaamheid. Je kunt veel omzet draaien, maar als je medewerkers ontevreden zijn, wat levert het op voor de toekomst van je bedrijf? Je kunt een product op de markt zetten dat nu veel opbrengt, maar ontzettend vervuilend is. Wie koopt dat over vijf jaar nog?

De drie pijlers van MVO helpen om te kijken naar het grotere plaatje en te zorgen voor toekomstbestendigheid op alle vlakken. Oftewel bijdragen aan het welzijn van mens (people) en milieu (planet) én zorgen dat je een gezonde, groeiende organisatie bent (profit).

Bij OGD blinken we door onze unieke organisatiecultuur als vanzelf uit in het people-aspect! De blijheid en ontwikkeling van onze medewerkers en klanten staat voorop en daarmee ook het stimuleren van initiatieven die zij aandragen. Regelmatig komen OGD’ers met ideeën om nog duurzamer en efficiënter te werken. Ook de volgende generatie moet kunnen genieten! Collega’s denken actief na over het organiseren van evenementen waarbij OGD iets kan betekenen voor de (lokale) samenleving.

We bieden OGD’ers alle kansen om te leren en te groeien, ook naar een andere functie. We investeren in onze mensen met cursussen, training en kennisuitwisseling, want uiteindelijk groeien we samen. Op deze manier dragen wij als bedrijf ons steentje bij aan een duurzamere toekomst. Doe je mee?

Missie, visie, strategie

De afgelopen jaren is er bij OGD meer gerichte aandacht gekomen voor MVO-gerelateerde activiteiten. We merken dat het intern en extern steeds meer aandacht krijgt en zien daardoor de noodzaak om een professionaliseringsslag te maken. Dit begint natuurlijk bij de missie, visie en strategie voor ons MVO-beleid:

MVO-Missie:

“Wij helpen mensen en organisaties om plezieriger en duurzamer te werken door onze cultuur en met technologie.”

MVO-Visie:

 • Wij geloven in een toekomst waarin technologie alle mensen en organisaties helpt om prettig en duurzaam te werken.
 • Wij begrijpen de noodzaak van duurzame ict in de context van mensen, organisaties, het milieu en de maatschappij, in het kader van Creating Shared Value.
 • Innovatieve ict inspireert partners, concurrenten en onszelf en zorgt dat we van ‘meer’ naar ‘toekomstbestendig’ gaan.

MVO-Strategie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen eindbestemming, maar een continu proces, gericht op ontwikkeling, verbetering en innovatie. Daarom hanteren we een MVO-beleidsplan waarin rollen, taken, verantwoordelijkheden en doelstellingen zijn beschreven.

Met onze unieke cultuur handelen we oprecht en zijn we open en eerlijk in wat we doen. Ook in de samenwerking met partners en leveranciers. Practice what you Preach.

Onze kracht zit in onze mensen en in het ontplooien van nieuwe initiatieven. Dit zit ingebakken in onze bedrijfscultuur en stimuleren we dan ook actief.

In iedere bedrijfsbeslissing wegen we de verschillende milieu-, maatschappelijke en economische aspecten en de effecten daarvan af, intern en extern.

Duurzame Toekomstplannen

2022 is een belangrijk jaar voor de professionalisering van MVO binnen OGD. Het doel is allereerst OGD meer toekomstbestendig maken. Uiteindelijk willen we het MVO-Ambassadeurschap uitdragen vanuit een voorlopers-positie. We willen klanten, partners en concurrenten inspireren en uitdagen om een stap verder te zetten in hun eigen verduurzaming, in de breedste zin van het woord. Samen werken we toe naar een betere toekomst en geven toekomstige generaties een stem in de beslissingen die we nu nemen.

MVO-Ambassadeur & Communicatieplatform

Sinds januari 2022 hebben we een MVO-Ambassadeur aangesteld. Zij coördineert gerelateerde activiteiten en bundelt alle MVO-informatie voor meer inzicht in wat we doen. We richten een online platform in voor MVO-informatie en -communicatie op ons intranet. Een sterke basis maakt het makkelijker om meer initiatieven van medewerkers te ondersteunen. Het communicatieplatform werkt twee kanten op:

 • Het geeft intern inzicht in wat we allemaal doen en inspireert tot nieuwe ideeën;
 • Het is dé plek voor kant-en-klare informatie die we intern en extern willen verspreiden;
 • Het is een plek waar medewerkers input leveren voor het geven van richting aan MVO binnen OGD. Zo wordt het platform een leidraad in de prioritering van maatregelen en activiteiten. Wat onze medewerkers, partners en klanten belangrijk vinden staat voorop!

MVO-Prestatieladder

We scherpen het beleid en de doelstellingen dit jaar aan, mede ter voorbereiding van de MVO-Prestatieladder- certificering. We kiezen deze specifieke certificering vanwege de brede insteek op heel MVO en de aansluiting bij de Sustainable Development Goals. De audit staat op de planning voor september 2022. We stappen direct in op niveau drie van vijf, aangezien MVO al in de cultuur en het DNA van OGD zit en we deze certificering vooral zien als erkenning van wat we al doen. Daarnaast is het een extra stimulans om MVO beter te structureren en vanuit een stabiele basis uit te breiden.

Voorbeelden van wat we doen

De activiteiten op MVO-gebied lopen uiteen van recyclings-initiatieven op onze kantoren tot meedoen met lokale evenementen in het kader van creating shared value. Voor het gemak verdelen we het hieronder in structurele maatregelen, (eenmalige) activiteiten en (klant)samenwerkingen.

Structurele maatregelen:

Wij hebben in verschillende teams begeleiding ingericht voor Social Return. Sinds 2019 hebben we een diversiteitscommissie en een vitaliteitswerkgroep die beleid en activiteiten opstellen en uitvoeren rondom deze thema’s.

De ‘Play Hard- commissie’ ondersteunt activiteiten die onze medewerkers zelf willen organiseren. Van kennisuitwisselings-sessies tot een proeverij of Bob Ross schilderavondje; we zien het belang van plezier tijdens en na het werk met collega’s. Het versterkt de binding en werkt door in medewerkerstevredenheid.

Wij verzorgen een breed spectrum aan kennisdeling, intern en extern. Van trainingen voor en door collega’s, tot gehele adoptietrajecten voor klanten. We organiseren lunch- of avondsessies met partnerorganisaties, over diverse technische en innovatieve thema’s. Ook hebben we een levendig, open YouTubekanaal met tips over Office-applicaties, genaamd ‘Tips van Thijs’.

In het kader van binding, hebben we uren gereserveerd voor OGD’ers die met een groepje collega’s eenmalige projecten willen doen bij non-profit organisaties. Ze kunnen samen een dag of dagdeel onder werktijd een bijdrage leveren aan een maatschappelijk doel.

We hebben sinds 2021 een MVO-jaarplan en jaarverslag. Op het gebied van milieu voeren we ieder jaar een EED-audit uit voor inzicht in de CO2-uitstoot en het energieverbruik van onze vijf kantoren en ons wagenpark. In het rapport staan directe doelen en acties voor ons MVO-beleid en jaarplan.

Wat we op milieugebied nu doen:

 • In al onze kantoren streven we naar volledig papierloze werkomgevingen.
 • Onze medewerkers kunnen altijd, overal en op elk device werken. OGD’ers zijn hierdoor flexibel in tijd en ruimte, wat reistijd bespaart en co2-uitstoot vermindert.
 • Leveringen zijn teruggebracht naar één keer per week om vervoerkosten en CO2 -uitstoot te minderen.
 • Circulariteit: we hergebruiken zoveel mogelijk oude hardware voor andere doeleinden, zoals oude hardware voor cursussen. Hardware die defect is of niet meer voldoet aan de milieueisen, gaat naar een broker die gespecialiseerd is in recycling en refurbishing.
 • We kiezen de datacenters met de laagste Power Usage Effectiveness (PUE). We werken onder andere samen met The Datacenter Group uit Delft die volledig op duurzame windenergie draait. Er wordt gebruik gemaakt van buitenlucht voor de koeling van de servers en de warme en koude ruimtes zijn van elkaar gescheiden.
 • We stimuleren organisaties in de beweging naar de cloud. Gebruikmaken van één groot datacenter zodat niet elk bedrijf zijn eigen servers hoeft te bouwen en onderhouden.
 • De medewerkers die wij inzetten bij klanten, veelal uit de (directe) omgeving. Ze komen wanneer mogelijk met de fiets en we stimuleren het gebruik van OV met een volledige reiskostenvergoeding. Ook is thuiswerken gebruikelijker sinds corona. Wij hanteren een 50/50-richtlijn wat betreft thuis/kantoor werken.
 • In ons wagenpark komen steeds meer elektrische auto's.

Activiteiten:

 • Begin maart 2022 deden we mee met NLdoet. Vanuit ieder OGD-kantoor hielpen groepjes collega’s mee als vrijwilliger bij een sociaal project in de buurt.
 • Eind maart ’22 hielpen we mee met een benefiet voor Oekraïne in samenwerking met Steck en Popronde Delft.
 • In juli ‘22 verzorgen we op Westerpop de geheel nieuwe digitale informatievoorziening op het festivalterrein.
 • Augustus ’22 staat bij OGD in het teken van Pride. De hele maand lang zijn er activiteiten, informatiemomenten en borrels. We posten verzamelde regenboogverhalen op ons intranet voor het creëren van meer bewustzijn rondom het thema.

Samenwerkingen

Uit de ideeën van onze medewerkers zijn we al gekomen tot samenwerkingen met o.a. Werkwaardig, Popronde Delft, YouBeDo en Unbrickable. Momenteel zijn we ook in gesprek met Highlight en Talentissimo. Met partners als Microsoft kijken we naar invulling van de aankomende CSRD-wetgeving (Corporate Sustainability Reporting Directive) op Europees niveau, en hoe we onze klanten helpen die hiermee in aanraking gaan komen. Ook kijken wij steeds vaker met klanten verder dan de geboden dienstverlening:
 • Wij nemen hoogopgeleide vluchtelingen aan die door onze klant het UAF omgeschoold zijn voor een Europees geldend diploma en richten een buddysysteem voor ze in.
 • Bij het Rode Kruis hebben we ad hoc gratis technische ondersteuning geboden tijdens een Giro 555- belactie, op hun kantoor in Den Haag.
 • Aan Univé doneerden we in samenwerking met onze partner 3RiT oude hardware voor een internetcafé voor Oekraïense vluchtelingen.
 • Aan de Ocean Cleanup gaven we kortingen op onze dienstverlening omdat we ze graag ondersteunen in hun werk.
 • Met Farent kijken we naar digitale trainingen voor hun vrijwilligerscentrale.

Dit soort samenwerkingen breiden we de komende jaren uit.

Jij en MVO

Misschien ben je al klant en nieuwsgierig naar een MVO-samenwerking, doe je zelf dingen op het gebied van MVO en wil je sparren of wil je advies over (specifieke) MVO-thema’s? Mail dan naar mvo@ogd.nl. Onze MVO-Ambassadeur staat open voor vragen, samenwerking of advies. We kijken altijd verder naar wat we nog meer kunnen doen of hoe we jou kunnen helpen, niet alleen op ict-gebied maar ook met onze kennis en ervaring over maatschappelijk verantwoord ondernemen.