hero-img-1

MV[O]GD

De wereld goed achterlaten voor de volgende generatie; het staat centraal in veel maatschappelijke vraagstukken en tegenwoordig ook steeds meer in het bedrijfsleven. Kan het duurzamer? Kan het socialer? Kunnen we meer bijdragen aan de maatschappij, het milieu en aan het geluk van onze medewerkers?

Bij OGD voelen we ons verantwoordelijk en betrokken. We zijn ons ervan bewust dat we deel uitmaken van de samenleving. We bevinden ons in een brede keten voor het leveren van onze diensten, en zijn van veel factoren en leveranciers afhankelijk. Op kleinschaliger niveau is ook de directe omgeving van onze kantoren tot aan iedere individuele medewerker belangrijk. We zijn altijd al bezig geweest met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), het zit in ons DNA. We blijven dit actief doen, maar nog beter onderbouwd door de professionaliseringsslag die we dit jaar maken!

Missie, visie, strategie

De afgelopen jaren is er bij OGD meer gerichte aandacht gekomen voor MVO-gerelateerde activiteiten. We merken dat het intern en extern steeds meer aandacht krijgt en zien daardoor de noodzaak om een professionaliseringsslag te maken. Dit begint natuurlijk bij de missie, visie en strategie waar de plannen en doelstellingen in de toekomst op gebaseerd worden. Een belangrijk fundament, daarom delen we onze beleidsverklaring hier met jou:

 

PDF MVO-BELEIDSVERKLARING OGD

Duurzame Toekomstplannen

2022 is een belangrijk jaar voor de professionalisering van MVO binnen OGD. Het doel is allereerst OGD meer toekomstbestendig maken. Uiteindelijk willen we het MVO-Ambassadeurschap uitdragen vanuit een voorlopers-positie. We willen klanten, partners en concurrenten inspireren en uitdagen om een stap verder te zetten in hun eigen verduurzaming, in de breedste zin van het woord. Samen werken we toe naar een betere toekomst en geven toekomstige generaties een stem in de beslissingen die we nu nemen.

MVO-Prestatieladder

We scherpen het beleid en de doelstellingen dit jaar aan, mede ter voorbereiding van de MVO-Prestatieladder- certificering. We kiezen deze specifieke certificering vanwege de brede insteek op heel MVO en de aansluiting bij de Sustainable Development Goals. De audit staat op de planning voor september 2022. We stappen direct in op niveau drie van vijf, aangezien MVO al in de cultuur en het DNA van OGD zit en we deze certificering vooral zien als erkenning van wat we al doen. Daarnaast is het een extra stimulans om MVO beter te structureren en vanuit een stabiele basis uit te breiden. Wil je weten wat we tot nu toe al gedaan hebben op MVO gebied? Lees dan ons jaarverslag van 2021.

 

PDF MVO-JAARVERSLAG OGD 2021

Jij en MVO

Misschien ben je al klant en nieuwsgierig naar een MVO-samenwerking, doe je zelf dingen op het gebied van MVO en wil je sparren over (specifieke) MVO-thema’s? Mail dan naar mvo@ogd.nl. Onze MVO-Ambassadeur staat open voor vragen, samenwerking of advies. We kijken altijd verder naar wat we nog meer kunnen doen of hoe we jou kunnen helpen, niet alleen op ict-gebied maar ook met onze kennis en ervaring over maatschappelijk verantwoord ondernemen.