.NWO

Klantverhaal

NWO krijgt meer inzicht in prestaties met BI-expertise OGD

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is hét landelijke orgaan voor bevordering van kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. De hoofdtaak van het bestuursorgaan is het selecteren en financieren van wetenschappelijk onderzoek van Nederlandse publieke onderzoeksinstellingen. NWO wilde graag meer inzicht halen uit haar data. Hiervoor zocht de organisatie een dienstverlener voor het beheer en de doorontwikkeling van het datawarehouse.

uit1

 

.Uitdaging

De datakwaliteit verbeteren 

NWO beschikte al over een datawarehouse dat managementrapportages genereerde. Deze rapportages bevatten essentiële informatie en analyses voor sturing en verantwoording, gezien de wettelijke verplichtingen van het orgaan.  

NWO wilde dit datawarehouse doorontwikkelen door meer databronnen erop aan te sluiten. Het doel hiervan was om de datakwaliteit te verbeteren, meer inzicht te krijgen in prestaties van de verschillende afdelingen en interne processen te verbeteren. De organisatie had de wens om rapportages te genereren in SQL Server Reporting Services en Power BI om de relevante data te presenteren. 

Group 266

 

OGD is voor NWO meer dan een betrokken partner

- Marcel Mevissen | Hoofd I&A NWO 

opl1

 

.Oplossing

Verdere doorontwikkeling van de BI-omgeving

OGD heeft sinds de start van de samenwerking met NWO een adviserende en uitvoerende rol in haar Business Intelligence (BI)-plannen. Daarom heeft OGD samen met NWO de hele BI-omgeving in beheer genomen en verder ontwikkeld. Met deze verdere ontwikkeling wilden de partijen NWO voorzien in haar databehoeften, nieuwe inzichten geven en het werk van haar medewerkers makkelijker maken. In samenwerking met de afdeling Informatisering & Automatisering heeft OGD de organisatie verder geholpen met: 

  • het beheren van de bestaande BI-omgeving; 
  • het ontsluiten van nieuwe databronnen; 
  • het bouwen van nieuwe rapportages; 
  • het automatiseren van foutgevoelige en tijdrovende taken. 

OGD had bij deze werkzaamheden te maken met verschillende systemen waaronder: TOPdesk, een ticketsysteem, Youforce, het human resources-pakket van NWO en ISAAC, een applicatie die medewerkers én externen gebruiken voor het doen en beheren van aanvragen en het beheren van projecten.  

OGD heeft hiervoor: 

  • essentiële rapporten ontwikkeld (TOPdesk); 
  • prestaties van de ict-afdeling snel inzichtelijk gemaakt (TOPdesk); 
  • data-uitwisseling tussen verschillende systemen in verschillende bestandsformaten mogelijk gemaakt (Youforce); 
  • het overzetten van data geautomatiseerd (ISAAC). 

Behalve het doorontwikkelen van de BI-omgeving is OGD ook een belangrijke kennispartner voor NWO. De partijen organiseren samen innovatie- en inspiratiesessies voor relevante stakeholders. Hierbij koppelen zij de doelstellingen van NWO aan mogelijkheden om technisch te innoveren. OGD legt vervolgens uit hoe NWO op dit gebied stappen kan zetten in de praktijk.

res1

 

.Resultaat

Verbeterde datakwaliteit en een betrokken partner 

OGD heeft een bijdrage geleverd voor het realiseren van de bedrijfsdoelen van NWO. NWO wilde de datakwaliteit verbeteren. NWO heeft meer inzicht gekregen in de prestaties van haar verschillende bedrijfsonderdelen dankzij de verdere ontwikkeling van het datawarehouse. Daarnaast werkt NWO met de verbeteringen een stuk efficiënter en effectiever, onder andere door het automatiseren van foutgevoelige processen en tijdrovende taken. 

NWO-medewerkers werken nu met zuivere data en kunnen zich, meer dan voorheen, op hun kerntaken richten. Samen met NWO beheert en onderhoudt OGD de essentiële rapportages. Zo is de kwaliteit van de dagelijkse operatie wat betreft de data gewaarborgd. Een enorme kwaliteitsverbetering dus.

Voor de langere termijn heeft NWO met OGD de gewenste kennispartner in huis gehaald. Marcel Mevissen Hoofd Informatisering en Automatisering bij NWO, vertelt: "OGD is voor NWO meer dan een betrokken partner. OGD heeft voor ons de noodzakelijke toevoeging van de expertise en een zeer flexibele instelling qua inzetbaarheid van medewerkers." De partijen werken al jaren prettig samen en zorgen ervoor dat NWO zich richt op de juiste technische ontwikkelingen voor een toekomstbestendige data-omgeving.

c02a411d-9bf2-4312-bf1a-5ab248ffa50c

.Andere verhalen