Nederlands Loodswezen

“OGD heeft duidelijk een groot analytisch vermogen”

Loodswezen logo 200px

Sector: Scheepvaart

Het Nederlands Loodswezen draagt bij aan het veilig en vlot afhandelen van het scheepvaartverkeer. Haar voornaamste taak is het jaarlijks loodsen van meer dan 90.000 loodsplichtige zeeschepen van en naar de Nederlandse en Vlaamse zeehavens. Onder alle weersomstandigheden is het Nederlands Loodswezen 24 uur per dag en zeven dagen per week inzetbaar.

Het Nederlands Loodswezen en OGD

OGD heeft permanente ondersteuning voor de helpdesk van het Nederlands Loodswezen geleverd. Zij zijn erg tevreden over de inzet, flexibiliteit en kennis van de ondersteuning.

De ervaring van Nederlands Loodswezen

“Binnen het Loodswezen werken wij met een multidisciplinair ict-team. Hierdoor ontstaat een gezonde mix binnen onze ict-afdeling. OGD zorgt binnen dat team voor een gezonde balans met als speerpunt het analytisch denkvermogen. Zo worden altijd verschillende opties bekeken en berekend voordat er iets gedaan wordt. Behalve de hoge kwaliteit is het ook merkbaar dat OGD’ers graag voor het Loodswezen werken, ze zijn zeer gemotiveerd.”
Joost Nierop, hoofd ICT Services & Leveranciers Management