Sint-Janslyceum

“De samenwerking tussen mijn team en de OGD’ers was uitstekend”

Sint-janslyceum

Sector: Onderwijs
Regio: Den Bosch

Het Sint-Janslyceum (SJL) is een school voor voortgezet onderwijs in ‘s-Hertogenbosch met de opleidingen gymnasium, atheneum, havo en mavo. Het aantal leerlingen bedraagt ruim 2400. De school bestaat inmiddels ruim 90 jaar en heeft een zeer rijke traditie en een stevig fundament in de regio. Het SJL is één van de scholen die valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Het Lyceum beschikt over een eigen ict-team dat bestaat uit systeem- en werkplekbeheer.

Vernieuwing back-end

De inrichting van de ict-omgeving van het SJL was op een aantal punten verouderd en voldeed niet meer aan de wensen en eisen van het SJL. Eind 2012 heeft een adviseur van OGD gekeken naar de inzet van het ict-budget van het SJL. Er is daarbij ook gekeken naar de mogelijke herinzet van bestaande hardware om de kosten binnen budget te houden. Vervolgens is besloten om in de zomer van 2013 een nieuwe ict-omgeving op te bouwen zodat de last voor de leerlingen en docenten minimaal zou zijn.

De nieuwe omgeving In de zomer is gestart met de opbouw van de nieuwe ict-omgeving.

Het administratieve en educatieve netwerk van het SJL waren al gescheiden, maar door OGD kunnen de gedeelde resources van beide netwerken nu met elkaar communiceren. Verder heeft OGD een nieuwe virtuele serveromgeving neergezet op basis van Microsoft technologie en de Active Directory-server en de printserver vereenvoudigd. De omgeving is opgebouwd op een aantal nieuwe fysieke servers en gedeelde opslag. In plaats van met losse serverkasten te werken is de nieuwe omgeving in een nieuwe serverrack geplaatst. Het resultaat is een omgeving die beter centraal beheerd kan worden. De tijd die daarmee is gewonnen wordt ingezet voor de ondersteuning van de eindgebruikers.

“We waren echt toe aan een vernieuwing. Bepaalde servers waren al uit support of liepen op het einde daarvan. Met de omgeving die er nu staat zijn we in ieder geval klaar voor de komende vijf jaar.” – Martijn Bos, manager bedrijfsvoering

Nieuwe toepassing hardware

Het is gelukt om met de oudere servers een nieuwe back-up server in te richten. De overige oude servers worden gebruikt voor de onderdelen, zodat er minder support nodig is voor de nieuwe servers.

Training on the job

Door de eigen medewerkers bij te scholen tijdens het project heeft de school haar nieuwe omgeving goed kunnen omarmen. Dit gebeurde doordat het beheer meegenomen werd bij de inrichting van de nieuwe omgeving. Aan de hand van door OGD geleverde boeken, geplande kennisoverdracht en het meekijken bij de inrichting heeft het SJL ook veel werkzaamheden zelf kunnen oppakken. Dit heeft voor een efficiënte manier van kostenbesparing gezorgd. Daarbij heeft het eigen beheerteam zoveel mogelijk kennis en feeling met de nieuwe omgeving gekregen.

“Ik vond het belangrijk dat we onze oudere hardware niet zomaar weg zouden doen en dat mijn eigen mensen betrokken zouden worden bij het project. OGD heeft hier prima gehoor aan gegeven en de samenwerking tussen mijn team en de OGD’ers was uitstekend.”

Ondersteuning met ict-beheer voor scholen

De nieuwe serveromgeving was op bepaalde vlakken nog relatief onbekend voor de medewerkers van het SJL. Om de continuïteit van hun dienstverlening te garanderen en het eigen beheerteam ondersteuning te bieden, heeft het SJL OGD ingeschakeld om het eigen beheerteam te ondersteunen.
Eens in de twee weken komt een vaste beheerder van OGD langs om op het onderhoud toe te zien en de beheerlast voor de SJL medewerkers te verlichten. Daarnaast verzorgt de beheerder van OGD de rol van sparringpartner voor de medewerkers van het SJL, zodat de technische kennis binnen het Sint-Janslyceum groeit. Jaarlijks doet OGD ook een check op de beveiliging van de school. Hierbij wordt gekeken naar de zwakke plekken in de ict-omgeving en wordt advies gegeven hoe deze zwakke plekken aan te pakken.
“Het is fijn dat mijn beheerders kunnen sparren met de beheerder van OGD. Daarnaast is het ook goed om te weten dat we er niet alleen voor staan als er een melding komt.“